Blog

Folkehelsetips

Hverdagsaktivitet og transporttrening

Syklist

«Jeg har ikke tid til å trene» – den har vi vel både hørt og sagt. Hva om man kan kombinere fysisk aktivitet og et gjøremål? I stedet for å bruke x antall minutter i bil til og fra jobb per uke – hva med å erstatte disse minuttene med gåing, jogging eller sykling?

X