Blog

Biblioteket

Det er godt dokumentert at lesing er helsefremmende. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser blant annet at det finnes klare koblinger mellom god psykisk helse og kulturelle opplevelser. Bibliotekenes lavterskeltilbud sørger for at det store flertallet av befolkningen kan dra nytte av gratis kunst og kultur.
Lesing er positivt for læring, og essensielt i utviklingen av empati. Bibliotekene er i tillegg viktige og inkluderende møteplasser og sosiale arenaer i lokalsamfunnet.

X