Blog

Ungdommens hus

Ungdommen vår oppfordres til å ta turen innom Ungdommens Hus. Det at de unge treffes, prater sammen og skaper nye relasjoner, er den viktigste fritidsklubbfaktoren for å skape trivsel, trygghet og toleranse. Det stilles ingen krav til prestasjoner og ferdighetsnivå, men positive aktiviteter på fritiden bidrar til å få de unge vekk fra negative miljøer. De unges ressurser styrkes gjennom gode muligheter og utfordringer, samt at det er et rusfritt og forebyggende hus. Konserter, Musikkbrakka, teateroppsetninger og diskotek er eksempler på arrangementer ved Ungdommens Hus.

X