Blog

Verdens fysioterapidag

Verdens fysioterapidag er 8. september, og markeres av fysioterapeuter og deres organisasjoner over hele verden. Innenfor rammen av det overordnede temaet for dagen, «Movement for Health», retter WCPT i år søkelyset mot fysioterapi og psykisk helse. Formålet er å framheve betydningen av fysioterapi og fysisk aktivitet når det gjelder psykisk helse.

WCPT har i år fem hovedbudskap for Verdens fysioterapidag:
• Trening er en evidensbasert behandlingsform ved depresjon.
• Fysioterapeuter har en rolle overfor pasienter som kan ha psykiske helseutfordringer.
• Hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge depresjon.
• Resultatene blir bedre når et treningsopplegg er utformet av kvalifisert helsepersonell, som for eksempel en fysioterapeut.
• Mennesker med psykiske helseutfordringer har oftere dårlig fysisk helse.

Anbefalt aktivitet

Anbefalt aktivitet

X