Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter

Sortering av avfall på returstasjoner – informasjon til deg som har containerabonnement

Her finner du som har abonnement for containertømming informasjon om den nye ordningen og hva det betyr for deg. Den nye ordningen gjelder fra 1. september 2020. Det er viktig for oss at overgangen skjer på en smidig og god måte for deg som er innbygger.

Du skal levere sortert avfall på returpunktet

Du skal sortere avfallet i fem ulike fraksjoner:

  • matavfall
  • restavfall
  • plast
  • glass- og metallemballasje
  • papp og papir

Dette får du:

  • Egne poser til matavfall. De skal du bruke for å unngå at matavfallet fryser fast i containeren på vinterstid.
  • Sekker for restavfall.
  • Sekker for plast.
  • Sekker for papir.

Vi kjører ut poser og sekker til til alle husstander. Eiere av fritidsboliger og hytter henter dette selv på servicetorget.

Du kan hente ekstra poser og sekker på servicetorget i Bergmannsgata 23 eller på FIAS sin gjenvinningsstasjon i Havsjøveien. Bor du langt unna sentrum, kan du ta kontakt med servicetorget så hjelper vi deg.

Hvor skal returpunktene være?

For noen vil det bli en endring på hvor containerne er plassert. Årsaken er at det må være plass til flere containere på samme returpunkt. På noen av stedene vi bruker i dag er det ikke nok plass. Vi vil også fjerne containere som i dag står på en farlig og lite hensiktsmessig plass. Målet vårt er at alle skal ha muligheter for å levere søppel i nærheten av der de bor.

Bruk dagens returpunkt inntil videre

Plassering av nye returpunkter er ikke besluttet når den nye ordningen trer i kraft. Arbeidet med å finne en god plassering for de punktene som må flyttes vil pågå utover høsten og vinteren.

Alle som får nytt returpunkt vil få beskjed fra oss fortløpende. Inntil videre kan du bruke dagens returpunkt. På de små returpunktene er det ikke containere for alle fraksjoner. Da leverer du avfallet som restavfall, slik du gjør i dag.

Godtgjøring for egeninnsats

I abonnementet du har i dag får du et avslag i renovasjonsavgiften. Det er for å gi deg en kompensasjon for egeninnsats når du leverer avfall i container. Forskjellen mellom gebyret du betaler, og gebyret for henting av avfall i dunk, vil være det samme som i dag.

Hvorfor beholder vi ordningen med containerabonnement?

Vi har valgt å beholde containertømming langs ruter med store avstander og få hentepunkter. Det er for å holde kostnaden på renovasjon nede. Vi ønsker også å ha en renovasjonsordning som tar hensyn til klima og miljø. Med levering av avfall på containerplass unngår vi ruter med høyt tidsforbruk. Vi unngår også ruter med mye tomkjøring som har et større klimaavtrykk.

Har du spørsmål om den nye ordningen?

Da kan du ta kontakt med servicetorget på telefon 72 41 94 00. Du kan også sende en e-post til postmottak@roros.kommune.no.

X