Blog

I 2012 tok fysioterapeut Anne Grete Sandbakken initiativ til et prosjekt som skulle bli et utviklingsprosjekt gjennom Norges musikkhøyskole. Det tverrfaglige samarbeidet mellom Røros kommune og Norges musikkhøyskole har nå endt opp i en veileder for barns bevegelse til innspilt musikk. Veilederen ble lansert i Oslo 8. november i år. 

Initiativtager Anne Grete Sandbakken har gjennom et langt yrkesliv som fysioterapeut sett at en rekke barn har utfordringer med selv det vi anser som relativt grunnleggende bevegelser. Å ha en normal og tilstrekkelig god fysisk/motorisk utvikling er viktig for aktivitetsmønster senere i livet, men har også stor innvirkning på kognitiv utvikling. På bakgrunn av en demonstrasjon av et musikk- og bevegelsesprosjekt med barn i Kristiansand fikk Sandbakken ideen om at noe lignende kunne utvikles og prøves i en barnehage på Røros.

GRUV – Glede, Rytme, Utvikling, Vekst

I et samarbeid med kulturkonsulent Ane Linn Haagaas fra Virksomhet for kultur og fritid og førstelektor i musikkterapi ved Norges musikkhøyskole, Rita Strand Frisk, utviklet Anne Grete prosjektet GRUV. Målet for prosjektet var å finne ut hvordan en kan legge til rette for fri bevegelse til innspilt musikk for barn, og 6 av 7 barnehager i Røros kommune deltok i arbeidet med å finne svar på dette. Gjennom analyser av videoopptak av barn som beveget seg til utvalgt musikk og lydopptak av samtaler mellom prosjektleder Frisk og ansatte i barnehagene kom det frem flere spennende funn.

Veilederen

Prosjektet har nå endt opp i en veileder, som ble lansert på Norges musikkhøyskole fredag 8. november.

Veilederen gir enkle råd til hvordan du som ansatt i barnehage eller arbeider med barn og bevegelse på andre arenaer kan legge til rette for fri bevegelse til innspilt musikk. Metoden er enkel, men krever at en som voksen reflekterer over hva en selv legger i begreper som “bevegelse”, “fri bevegelse til musikk” og hvilke forventinger en som voksen går inn i temaet med. Veilederen gir også lett innføring i hvilken sammenheng det er mellom musikk og bevegelse i hjernen, observasjon og filmopptak som metode, om kropp, bevegelse og motorisk utvikling samt improvisasjon og lek.

Veilederen kan skaffes både digitalt og i trykket versjon. Publikasjonen er gitt ut av CREMAH, Senter for forskning i musikk og helse ved Norges musikkhøyskole.

Fra venstre: Karette Annie Stensæth, CREMAH, Rita Strand Frisk, NMH, Ane Linn Haagaas, Røros kommune & Anne Grete Sandbakken, Røros kommune

X