Blog

Illustrasjonsfoto lærlinger og utvekslingsmuligheter

De siste årene har vi i mye større grad satset på lærlinger. Med bakgrunn i ny lærlingplan fra 2017 har vi økt antallet lærlinger betraktelig.

I fjor tok vi inn 6 lærlinger på det ordinære opptaket vårt, i tillegg til at vi også har tatt inn lærlinger med spesialtilpassede læreløp. I år har vi lyst ut 7 nye plasser i fagene barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider og IKT-servicefag. Til sammen med årets utlyste lærlingplasser skal vi etter planen ha totalt 19 lærlinger i organisasjonen vår høsten 2019.

Se utlyste lærlingstillinger for høsten 2019 her.

Hvorfor satser vi på lærlinger?
Om lag to tredjedeler av vår arbeidsstokk består av fagarbeidere, og lærlinger er dermed en viktig del av kommunes strategi for å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. I tillegg er lærlingordningen et viktig bindeledd ut mot utdanningsinstitusjonene ved at lærlinger ikke bare går i lære, men også bidrar med oppdatert formalkompetanse fra sine respektive fagfelt. Samfunnsansvaret er også en tungtveiende faktor for at vi aktivt ønsker å legge til rette for gode lærlings- og utdanningstilbud for elever som tar en fagbrevutdanning.

Utvekslingsmuligheter som lærling
I vår skal to av lærlingene våre på utveksling i regi av fylkeskommunen. Bjørnar Tømmerhoel, som er lærling innen IKT- og servicefaget, skal på utveksling til Tyskland i industrikonsernet BASF – verdens største kjemiprosesskonsern. Han skal bo og jobbe ved hovedsetet deres i Ludwigshafen i Rheinland-Pfalz, sør for Frankfurt, i fire uker. Samarbeidet med BASF er basert på gjensidig utveksling, og tidligere i år var seks lærlinger fra BASF utplassert her på Røros. Bjørnar var med på å vise BASF-lærlingene rundt i området, og ser frem til å bli bedre kjent med dem i Tyskland.
Øyvind Fagerbekk, som er feierlærling, skal på utveksling til en privat bedrift i Billund på Jylland i Danmark, i omtrent tre måneder. Arbeidsstedet er en liten bedrift som er skorsteinsfeiermester, og utvekslingssamarbeidet med denne arbeidsplassen er nytt av året.

Begge lærlingene gleder seg veldig til utvekslingen, og er ivrige på å få mest mulig ut av utvekslingsoppholdet, både faglig og sosialt. Kommunen er fornøyd med mulighetene for utveksling som tilbys gjennom fylkeskommunen, og håper slike muligheter kan gjøre læretiden enda mer spennende og attraktiv. Lærlinger er en kjempeviktig ressurs for oss og andre bedrifter i regionen, og er en ettertraktet arbeidskraft.

Om utvekslingsprogrammet Erasmus+
Utvekslingsprogrammet som lærlingene er med på heter Erasmus + og er et program som gir ungdom under yrkesfaglig utdanning mulighet til å ta deler av utdanningen i andre europeiske land. Utvekslingen dekkes og gjennomføres i regi av Trøndelag fylkeskommune, som gjennom prosjektet Mid-Norway mobility har fått midler fra Erasmus + til å tilrettelegge for nettopp denne typen utveksling. I tillegg til faglig påfyll er det viktig at lærlingene skal få mulighet til å utvikle kompetanse innen språk, kultur, nettverksbygging, noe som kan gi rom for personlig utvikling for den enkelte.

X