Blog

Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Keramiker Sissel Wathne er årets mottager av Bergstadstipendet

Foto: Tom Gustavsen

Sissel Wathne er en dansk-norsk keramiker bosatt på Røros. Hun er utdannet keramiker fra KADK Glas- og keramikskolen Bornholm og Royal college of Art i London. Wathne har deltatt i en rekke utstillinger i inn- og utland med sine arbeider. Hun har siden 2015 vært bosatt på Røros, og har etablert et eget keramikkverksted på veksthuset i Tollef Bredals vei.

Bruksgjenstander som en visuell fortelling

Wathne arbeider hovedsakelig med bruksgjenstander, og har blant annet skapt en serie kopper som har blitt svært populære. I fremstillingen av glasuren har hun gjort innsamling av naturlige materialeforekomster på Røros, og bearbeidet disse med tradisjonelle håndverksteknikker og hjemmebygde verktøy. Hennes mål er å utvikle egne Rørosglasurer med klare referanser til områdets landskap og fargenyanser, å skape bruksting med en visuell fortelling om bergstaden, historien og geologien.

Samarbeid med Credo

Wathne er nå i et samarbeid med Michelinrestauranten Credo i Trondheim, hvor hun i samarbeid med kjøkkensjef Heidi Bjerkan utvikler et eget servise. I dette samarbeidsprosjektet brukes deler av Credos matavfall. Prosjektet har en tydelig bærekraftsprofil; å se på restavfallets potensiale som verdifullt råmateriale i ny produksjon.

Sissel Wathne mottar Bergstadstipendet for å kunne spre kunnskap om sitt arbeid videre. Stipendet består av en gavesjekk som for tiden utgjør kr 15 000,-.

Se mer om Bergstadstipendet her.

Foto: Tom Gustavsen

X