Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk, Verdensarv Røros

I oktober starter arbeidet med nytt panel på Rådhuset

Historisk sorthvitt bilde av rådhuset i gata på Røros, med snø på fortauet og veien.

Nå begynner arbeidet med med å sette i stand gavlveggen mot Sangerhuset. Først skal det gamle panelet fjernes og ny vindsperre skal monteres. Deretter kan det nye panelet monteres.

Dagens panel skriver seg fra 1950-tallet. Vi har et foto som viser det originale panelet fra 1780. Dette bestod av 3 «skift» med panel med bord på en lengde av 41/3 alen, eller 272 cm. Dette var vanlig lengde på bord på slutten av 1700-tallet. Bordene var skjøtt ved hjelp av skråskjøter. Bordene var spikret ned smiddspiker. Det er dette utrykket som nå skal gjenskapes.

Panelet på gavlveggen skal langt på vei produseres slik det trolig ville blitt gjort på slutten av 1700-tallet. Bordene skal bli kantet med grindsag og deretter høvlet for hånd.

Bildet over viser Rådhuset slik det så ut med det opprinnelige panelet, som vi nå skal gjenskape.

Prosessen videre

Produksjonen av bord startet under Rørosmartnan i år og vil fortsette utover høsten. Det meste av dette arbeidet vil kjøres i opplæringssammenheng. Her vil både elever fra Røros VGS Bygg- og Anleggsteknikk VG1 og VG2, tømrerlæringer fra Røros og elever fra Tynset VGS delta. Vi har engasjert Rørosmuseet-Bygningsvernsenteret til å stå for denne delen av prosjektet.

Montering av kledningen vil også gjøres i opplæringssammenheng, rettet mot lokale håndverkere. Montering av kledningen skal etter planen gjøres i løpet av høsten og vinteren 2020. Veggen skal vi male neste sommer.

Arbeidet med å sette i stand fasaden ut mot Bergmannsgata starter i slutten av februar 2021. Dette vil pågå fram mot jul 2021. For at arbeidet skal bli så effektivt som mulig vil hele fasaden være innkledd under hele arbeidsperioden. Maling av fasaden vil skje sommeren 2022.

Les mer om arbeidene med å restaurere rådhusgården

X