Blog

Nyheter

Hvorfor får jeg feie- og tilsynsgebyr nå? Her får du svar på de vanligste spørsmålene

feier på tak

Vi har fått flere spørsmål om feie- og tilsynsgebyret den siste tiden, fra våre innbyggere i Røros, Os, Holtålen og Tydal. Her svarer vi i Rørosregionen brann- og redning på de vanligste spørsmålene.

Det er kommunen du bor i som fakturerer feie- og tilsynsgebyret, og Rørosregionen brann- og redning utfører selve tjenesten for eierkommunene Røros, Os, Holtålen og Tydal.

Hver enkelt kommune fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret skal dekke kostnadene kommunen har ved å ha tjenesten – uavhengig av når feiing og tilsyn blir utført. I de fire eierkommunene er feie- og tilsynsgebyrene ulike.

Hva dekker feie- og tilsynsgebyr?

Informasjon og veiledning om brannsikkerhet i hjemmet, antall pipeløp, feiing av pipeløp og tilsyn med fyringsanlegg.

Gebyret er et fast beløp for at du skal få feie- og tilsynstjenesten, uavhengig av når du får tjenesten – på samme måte som du betaler fast avgift for eksempel veiavgift uavhengig av hvor mye du bruker veien.

Når får du feiing og tilsyn?

Hvor ofte vi kommer til deg er risikobasert. Det betyr at vi feier og utfører tilsyn med et fyringsanlegg ut ifra kriterier som; type skorstein, ildsted, type byggverk og alder på beboere, samt feierens faglige vurdering.

Boliger med fyringsanlegg som har høyere brannrisiko får tilsyn og feiing ofte. Boliger med fyringsanlegg som har lavere brannrisiko får feiing og tilsyn sjeldnere. Det er derfor vi besøker naboer i samme boligområde på ulike tidspunkt.

Det er forskrift om brannforebygging som sier at feiing og tilsyn skal være risikobasert.

Når får fritidsboliger feiing og tilsyn?

Vi jobber systematisk med feiing og tilsyn av fritidsboliger. Akkurat som boliger er det risikobasert hvor ofte vi kommer til deg. Nå prioriterer vi å besøke eiendommer som ikke har hatt tilsyn og feiing tidligere. Det gjør vi for å utføre en risikovurdering av disse hytte. Når dette arbeidet er utført kommer vi til å prioritere hytter med størst risiko for brann.

Kan jeg slippe å betale feie- og tilsynsgebyr?

Dersom du IKKE har pipe eller ildsted, gir du beskjed til Rørosregionen brann- og redning. Vi vil da varsle kommunen din om at gebyret slettes, og endringen blir registrert i vårt fagsystem.

Det er eiers plikt å gi oss riktige opplysninger om pipen og ildstedet, slik at vi har riktige opplysninger i vår database når vi henter ut grunnlaget for feie- og tilsynsgebyret.

X