Blog

Natur og miljø, Nyheter, Næring, Røros og FNs bærekraftsmål

HURRA! Røros kommune er miljøfyrtårnsertifisert!

Logo miljøfyrtårn

Røros kommune kan nå gladelig si at vi er et miljøfyrtårn. Eller retter sagt 23 miljøfyrtårn. Og det kan over 50 personer fordelt på 25 virksomheter ta æren for. Omtrent samtidig som at Greta Thunberg og hundretusenvis av barn marsjerte i gatene for miljøomstilling bestemte en samlet kommuneledelse at vi skulle ta grep – at vi skulle bli et fyrtårn for miljøet.  Og det kan vi nå stolt si at vi har fått til.  

Vi mente at om Røros skulle bli mer miljøvennlig, så måtte vi starte med oss selv først. Vi måtte feie for egen dør før vi kunne be andre om det, sier samfunnsplanlegger Hanne Bryde. Og ja – vi har klart det! Å bli miljøfyrtårnsertifisert er et av de store tiltakene vi hadde i kommunens klima og miljøplan «Fra kobber til klima», og en stor milepæl er nådd, sier ordfører Isak Veierud Busch. 

El-biler, reisepolicy og miljøvennlige anskaffelser 

Vi har fortsatt en lang vei å gå, men vi har virkelig gjort grep og stilt om organisasjonen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. Vi har blant annet anskaffet el-biler både til hjemmetjenesten, men også administrasjonen. Nå får ikke ansatte kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil om det er en el-bil tilgjengelig. I tillegg så endrer vi måten vi gjør innkjøp på slik at pengene vi bruker retter seg i mye større grad mot miljøvennlige produkter og tjenester. Vi er også i ferd med å rulle ut avfallsmøbler til sortering rundt om i organisasjonen. Vi begrenser papirutskriftene våre, lager barnehageplaner og skoleplaner med fokus på miljø, vi legger om til miljøvennlige kjemikaliebruk og endrer våre reisevaner. Dette er noen av tiltakene vi er godt fornøyd med at vi har fått tilOg så er dette bare starten, nå er det viktig at vi får disse tiltakene til å leve, og at vi får utviklet dette ytterligere, sammen med alle våre ansattefortsetter Jensås. 

Over 50 miljøfyrtårnansvarlige i organisasjonen 

Portrettfoto av kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. Foto: Tom Gustavsen

25 virksomheter har jobbet iherdig mot målet om å bli miljøfyrtårn. Det er to miljøfyrtårnansvarlige på hvert av våre bygg, som betyr at over 50 dedikerte personer har bidratt. I tillegg hadde ikke dette vært mulig uten en aktiv kommuneledelse. Ledere på alle nivå har gjort en utrolig god organisatorisk jobb for å få dette til. Dette viser god samhandling både internt i virksomhetene og på tvers av nivå og virksomheteravslutter kommunedirektøren. 

I tillegg til de ansatte i kommunen har vi også hatt uvurderlig hjelp fra miljøfyrtårnkonsulent Jøran Martin Johansen med gjennomføringen. Som miljørådgiver for Røros kommune under arbeidet med miljøfyrtårn, så har jeg opplevd en kommune som virkelig er framoverlent og målrettet i sin miljøpolitikk. Det har vært en fryd å samarbeide med alle de som er miljøfyrtårnansvarlig på hver enkelt avdeling og miljøgruppa i kommunen.”, sier konsulent Johansen.  

 Daglig leder i Miljøfyrtårn gratulerer 

Daglig leder i miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg

Daglig leder i miljøfyrtårn Ann-Kristin Ytreberg

Ann-Kristin Ytreberg, Daglig Leder for Stiftelsen Miljøfyrtårn sier følgende om sertifiseringen; «På vegne av Miljøfyrtårn vil jeg gratulere Røros kommune med sertifiseringen av alle sine 25 enheter. Kommunen har en viktig rolle i det grønne skiftet, både som foregangsvirksomhet for befolkningen og som inspirasjon og pådriver for næringslivet. Det at kommunen nå har jobbet effektivt med sitt miljø- og klimaarbeid viser at engasjementet er genuint. Vi håper nå at det også vil gjøre seg gjeldene i kommunens innkjøpspraksis og at det private næringslivet henger seg på.» 

Fra kobber til klima
Røroshistorien forteller oss hvordan et lite sted kan ha store ringvirkninger. Kobberet og gruvedriften bygget opp et samfunn, og Røros er kjent for sin kobbergruvevirksomhet. Samtidig hadde gruvedriften omfattende konsekvenser for naturen og miljøet.  

Røros er allerede kjent for å være bærekraftig. Mange bedrifter er allerede svært miljøorientert. I tillegg er merkevaren Røros ofte forbundet med god kvalitet – enten det er håndverk og bevaring, bedrifter og enkeltprodukter, eller som reisemål. Omdømmet er møysommelig bygget opp gjennom mange år ved at man har vært opptatt av lokalt særpreg og kvalitet. På Røros er også er kultur- og opplevelsesbasert økonomi i høysetet, og innbyggere her har gode alternativ til tanketomt forbruk. 

Et bærekraftig lokalsamfunn
Nå har vi tatt steget videre og ønsker virkelig vise hva det vil si å være et bærekraftig samfunn Vi skal bli kjent for alt fra kobber til klima, og håper innsatsen vi nå gjør inspirerer andre kommuner og bedrifter til å bli medSammen står vi sterkere, avslutter ordføreren 

Vil ha flere miljøfyrtårn på Røros – søk økonomisk støtte 

Logo miljøfyrtårn

Ønsker du at bedriften din også skal bli et miljøfyrtårn? Da skal du vite at Røros har laget en økonomisk støtteordning akkurat for dere. Både for små og store bedrifter. Les om støtteordningen her  

X