Blog

Aktuelt, Folkehelse, Nyheter

Trinn 1 i skolegårdsprosjektet offisielt åpnet

Mandag formiddag ble trinn 1 i skolegårdsprosjektet ved Røros Skole offisielt åpnet av ordfører Christian Elgaaen. I tillegg var Trøndelag Fylkeskommune og NTNU med for å si noen ord om henholdsvis «Program for folkehelsearbeid i Trøndelag» og forskernes rolle inn i prosjektet.

Grunnlaget ble lagt høsten 2019
Høsten 2019 var over 50 personer samlet på Storstuggu for en idedugnad til innhold i skolegården. Disse innspillene har blitt bearbeidet av landskapsarkitekter og prosjektgruppa fra Røros Kommune. Det er i størst mulig grad prøvd å ta hensyn til elevenes ønsker, men det skal blant annet taes hensyn til brøyting, avløpsrør i grunnen og økonomi. Det gjør at det må bli noen justeringer.

Program for folkehelsearbeid og forskning
Skolegårdsprosjektet er en del av «Program for folkehelsearbeid i Trøndelag». Satsingsområdet er barn og unges psykiske helse og rusforebyggende arbeid. På Røros har vi tro på at et bedre tilrettelagt uteområde ved skolen bidrar til bedre psykisk helse ved at man kan være fysisk aktiv og samtidig ha en arena hvor man kan være sosial. I tillegg ønsker vi at det skal bli en arena som benyttes på ettermiddag, kveld og helger.

Med oss på laget er også FOU-aktører fra NTNU. De er med gjennom hele prosjektperioden for å kunne innhente ny kunnskap. Blant annet har de utført fokusgruppeintervju med elever, lærere og foreldre før oppstart. Dette gjentas når prosjektet er ferdig.

Trinn 1
Trinn 1 inneholder volleyballbane med gummidekke, hvor det også er fint å spille fotballtennis eller badminton. I tillegg er det laget et område med treningsapparater/hinderløype på gummidekke, samt ei flerbruksflate som fungerer som fotballbane i sommerhalvåret og skøytebane på vinteren. Alle områder er lyssatt, slik at man kan være aktive også på kveld. Er du interessert i området med treningsapparater, så anbefales det å laste ned appen «Kompan Fit». Her finnes forslag til treningsprogram og video av en mengde øvelser.

Veien videre og økonomi
Totalt er det 3 trinn i skolegårdsprosjektet. Det betyr at det vil skje utbedringer også i 2022 og 2023. Frist på søknad om spillemidler til 2022 nærmer seg, så det jobbes derfor nå med hva som skal skje neste år.

Anlegget blir hovedsakelig finansiert i et spleiselag mellom Røros Kommune og spillemidler. I tillegg bidrar Trøndelag Fylkeskommune med en god pott som er rettet mot arkitekt, FOU-aktører og eksterne tjenester. Vi håper også at det gjennom prosjektperioden skal være mulig å få inn noen lokale sponsorkroner til prosjektet, da dette totalt sett er med å gjøre Røros til et mer attraktivt sted både for fastboende og besøkende barnefamilier. Erfaringene etter at anlegget har vært i bruk noen uker er ihvertfall økt bruk av området både i og utenom skoletida.

Ordføreren viste styrke
Med nærmere 350 elever og lærere som tilskuere, ble ordfører Christian utfordret av to elever til duell etter at han offisielt hadde åpnet anlegget. Øvelsen var «jerngrepet», som kanskje mange er kjent med fra Mesternes mester. Her ga elevene fra henholdsvis 6.trinn og 9.trinn han kamp lenge, men ordføreren kunne vende tilbake til rådhuset med hevet hode som duellvinner 😊

X