Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Helseplattformen

Pasientbrev er ferdig gransket- ingen pasienter har mistet helseoppfølging i Røros kommune

I samarbeid med Helseplattformen har vi nå hatt en detaljert gjennomgang av alle 21 tilfellene av pasientbrev som er forsøkt sendt som elektronisk melding.

13 mars fikk vi tilsendt en detaljert liste over antall pasientbrev. Umiddelbart samme dag ble listen gjennomgått i detaljer sammen med ressurser fra Helseplattformen. Hvert brev ble gjennomgått, og det ble kontrollert at pasientene har fått den helsehjelpen og oppfølgingen de var tiltenkt i utgangspunktet.

I tillegg er det også gjort vurderinger i hvert enkelt tilfelle på hvilke brev som skal returneres til avsender slik at brevet eventuelt kan sendes på nytt til kopimottaker. Eksempler på det kan være møtereferat fra en pasientkontakt, hvor man ønsker at fastlege skal få en kopi. Per i dag har legekontoret et annet journalsystem, og da kan det være ønskelig å arkivere referatene også i deres pasientjournalsystem.

Vi kan med sikkerhet si at vi har meget detaljert og god oversikt over situasjonen, og er veldig glade for at pasientene har fått den oppfølging de skal ha.

Helseplattformen har satt i gang flere tiltak, blant annet vil det ikke lengre være mulig å sende brevmaler til mottakere av elektroniske meldinger for ettertiden.

 

X