Blog

planskisse av Hengfonna barnehage

Røros kommune har tildelt oppdraget med bygging av Hengfonna barnehage i Vola til Johan Kjellmark AS.
Vi gleder oss til å få ny barnehage på plass med gode bygg og uteområder for barna, ansatte og foreldre/ foresatte. Vi er glade for å ha fått med oss en solid lokal entreprenør. Kontraktsummen er på 71 millioner, og byggestart vil skje en tid etter ferien. Ny barnehage skal være klar til nytt barnehageår 2024

fasadetegning av Hengfonna barnehage

Hengfonna barnehage fasade sør

X