Blog

Aktuelt, Folkehelse, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter, Politikk

Snart i mål med første byggetrinn på nye Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Bilde tatt ute av det nye sykehjemsbygget, om sommeren med blå himmel bak.

Nå er det ikke lenge til første byggetrinn på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er ferdig. Røros kommune skal overta bygget den første uka i august. Allerede 19. august skal beboerne flytte inn.

Torsdag 18. juni inviterte vi formannskapet på en befaring. Til stede var ordfører Isak Veierud Busch, Christian Elgaaen, Hilde Fjorden, Rob Veldhuis og kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. Prosjektleder Mads Tamnes, Bente Tellebon og anleggsleder, og politiker, Kristoffer Tamnes viste oss rundt.

I rute med byggeprosjektet

Til tross for koronasituasjonen er vi rute. I uke 28 skal Øverhagaveien og området på nedsiden av bygget asfalteres. Det eksisterende bygget skal rives 7. september, mens bygningen der de eksisterende omsorgsboligene ligger skal fortsatt bestå.

Det eneste som er forsinket nå er deler av møbelleveransen. Det løser vi med å bruke møbler fra det eksisterende sykehjemmet mens vi venter.

Det nye omsorgsbygget er tilrettelagt for dagens og fremtidens behov

Når det nye omsorgsbygget står ferdig vil det inneholde både korttids behandlingsplasser og omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgnsomsorg. Dette gjør at vi kan drive sykehjemmet på en mer fremtidsrettet måte enn tidligere. Det skal også bygges kafé, flerbrukshall og et dagsenter på området. Dette kommer i byggetrinn 2 som blir ferdig våren 2022. Målet er at Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter skal bli et område for ulike arrangement og favne ulike målgrupper.

Velferdsteknologi og annen fremtidsretta teknologi

Vi tar i bruk ny teknologi som vil gi beboerne et godt omsorgstilbud og slik at personalet kan jobbe smartere. Det er blant annet både teleslynge og varme i alle gulv. Rommene har egne bad med hev og senk-funksjon i inventaret. Ved alle dører til rom og fellesarealer er det posisjonsvarder som forteller hvor beboeren er. Vardene er en del av den nye velferdsteknologien. Personalet vil dessuten få inn sykesignaler fra beboerne på mobiltelefonen sin. Der har de også tilgang til pasientjournalen.

Kjøkken og stuer har åpen løsning med felles spiseplass. Her vil det også være plass til å trene sammen med fysioterapeut, mens vi venter på den nye fysioterapisalen som kommer i byggetrinn 2. Det er store vinduer med fin utsikt i alle fellesrom, ganger og på rommene. Det har mye å si for bokvaliteten.

For vaktmesterne blir det også en ny arbeidshverdag. De kommer til å få en ukes opplæring i den nye teknologien før de tar i bruk det nye bygget.

Når byggetrinn 1 nå står klart vil det inneholde:

  • 45 nye plasser, organisert i mindre avdelinger med hvert sitt fellesareal og personale.
  • 22 plasser blir forbeholdt de aller sykeste som trenger medisinsk behandling i tillegg til heldøgns pleie- og omsorg, og til de som trenger korttidsopphold. Disse plassene er definert som sykehjem.
  • De øvrige 23 plassene skal brukes til de som trenger andre helsetjenester eller pleie og omsorg gjennom hele døgnet. Dette er omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tjenester. De nye omsorgsboligene tilhører også det øverste nivået i omsorgstrappen og kan ikke sammenlignes med dagens kommunale omsorgsboliger.

Her kan du lese mer om framtidas omsorgs- og helsetjenester i Røros kommune.

Bilde fra utsikt mot Hagen og det som skal bli to nye balkonger

Utsikt til balkongene fra felles kjøkken med spiseplass

to personer står forran vinduet og kikker ut, på felleskjøkkenet

God utsikt fra fellesrommet på korttidsavdelingen

bilde av kjøkken med grønne vegger

I alle gulv er det montert teleslynger. Det er også gulvvarme i hele bygget.

Tre personer på befaring står ved hver sin vegg inne på et av de nye pasientrommene, uten møbler

Personalet kan få inn sykesignal fra pasientene på mobilen

bilde fra den grønne gangen som viser dørene inn til to pasientrom, på veggen ved hver dør ser vi de hvite posisjonsvardene

Hvite posisjonsvarder ved alle dører er del av velferdsteknologien

bilde tatt mot badet, der toalettet vises, og ut mot gangen

Rommene har egne bad med hev og senk-toaletter

bilde fra døråpningen i et av de nye dobbeltrommene

Tre dobbeltrom i hver etasje til beboere med ekstra pleiebehov

Bilde av den gule gangen med dører inn til rommene

Hver avdeling har sin egen farge

Bilde som viser rekkverket langs veggen i den brune gangen

Rekkverk i alle ganger

Bilde fra trappeoppgangen som viser deler av det sorte rekkverket og den høye veggen i massivtre som går oppover i hele trappeoppgangen

Massivtreelementene blir synlig i flatene inne

bilde som viser litt av rommet med tre dører til avfallsjakten

Avfallssjakter med moderne teknologi. Når en dør er åpen låses dørene i de andre etasjene.

Bilde inn i kjellerommet som viser avfallssjakten som kommer ut oppe i taket

Avfallssjakten i kjelleren. Når en skittentøytralle blir full går det et signal til vaktmester. Mens kurven tømmes låses alle dører i sjakten helt til ny tom tralle er på plass.

Bilde av kjelleren der det skal blir parkering. Nå er det masse byggematerialer der

I kjelleren blir det 30 parkeringsplasser. 18 av dem er for elbil med lademuligheter

Bilde fra utsiden av bygget til det som skal bli to balkonger i hver sin etasje

Utsikt til det som skal bli balkonger med utgang fra fellesrommene i både første og andre etasje

Bilde av fem personer med vest og vernehjelm i gangen på byggeplassen

Vi takker Mads Tamnes og Bente Tellebon som viste oss rundt i bygget

X