Blog

Aktuelt, Helseplattformen, Nyheter

Snart får du pasientopplysningene dine i ett og samme journalsystem!

Illustrasjon med logoen til HelsaMi og bilde av to par hender med papirklipp av en familie som holder hender

Nå har vi startet arbeidet med å innføre Helseplattformen i Røros kommune. Helseplattformen er et felles pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Bakgrunnen for prosjektet i Midt-Norge er regjeringens nasjonale målsetning om «En innbygger – en journal».

Hva betyr det for deg som innbygger?

Alle dine helseopplysninger fra møter med spesialisthelsetjenesten, fastlege og kommunal pleie- og omsorgstjeneste blir nå samlet i ett og samme journalsystem. Dette sikrer at helsepersonell kan få tilgang til riktig informasjon om deg til riktig tid. På denne måten slipper du å gjenta historien din hver gang du møter nytt helsepersonell. Selv om vi nå samler alle helseopplysninger i ett og samme system, så betyr det ikke at alt helsepersonell vil ha tilgang til alt. Bare den som har en tjenstlig grunn for det kan få tilgang til dine pasientopplysninger.

I tillegg vil du få tilgang til dine egne opplysninger gjennom en innbyggerportal som heter HelsaMi. Her kan du blant annet lese meldinger fra din behandler, sende meldinger til din behandler, se dine timeavtaler, legemidler, sende henvendelse om kommunale tjenester, se dine helseopplysninger, prøvesvar og mer.

Her kan du lese mer om HelsaMi

Hva betyr det for helse- og omsorgstjenestene i Røros?

For helse- og omsorgssektoren i Røros kommune betyr det at vi faser ut fire journalsystemer som nå erstattes av Helseplattformen. Trondheim kommune, St. Olavs hospital og to fastlegekontorer i Trondheim er først ute med å ta i bruk løsningen, og det skjer allerede 30. april 2022.

Her kan du følge arbeidet med Helseplattformen i Røros

X