Blog

Voesse

Røros kommune, som samisk forvaltningskommune har utviklet samisk språk- og kultursekk «voesse».
I dag har alle barnehager på Røros fått utdelt hver sin «voesse» med innhold, fra Sigrid Frostvoll ved Luvlege maanagierte.
Voesse skal være et verktøy for å trekke inn samisk språk og kultur i barnehagene.
Voesse er en del av kommunens aktivitetsplan som samisk forvaltningskommune og finansiert gjennom utviklingsmidlene fra Sametinget.

X