Blog

Kultur, idrett og fritid, Nyheter

RØROS BLIR KULTURBARN-KOMMUNE – FOKUS PÅ BARN OG ELDRE SAMMEN

Musikklek med Mari Eggen

42 kommuner har søkt om å få bli én av seks Kulturbarn-kommuner for perioden 2019 – 2020. Røros kommune ble utvalgt i et delprosjektet i Kulturbarn 0–8, som er en satsing på kunst og kultur til de yngste barna. 

Vi ønsker med opptak i Kulturbarn å se på hvordan vi kan utvikle nye modeller og hvordan pågående parallelle utviklingsprosjekter kan sees i sammenheng. Hvordan kan vi skape kulturopplevelser hvor barnehagebarn og eldre både kan oppleve, lære og skape noe sammen, og med dette trekke linjer mellom utviklingsprosjekter som er i gang både i oppvekstsektoren og i omsorgsektoren?

Kulturbarn 0–8 er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene samt å finne måter for å bruke den kunst- og kulturfaglige kompetansen på tvers av institusjonene.

“De seks utvalgte søkerne utmerket seg med tanke på vise bred samarbeidsvilje, solid kunnskap samt stort engasjement inn i prosjektet. Videre har de en god forankring i kommunens planer, og de hadde gjort en god innsats med å innhente nye samarbeidsparter. De har alle gjort et godt forarbeid. Vi ønsker å bidra til både økt kvalitet og økt omfang av barns møte med kunst og kultur. Vi håper prosjektet kan føre til et varig, formalisert samarbeid innad i kommunen. Et samarbeid som kan gi inspirasjon og bakgrunn for fremtidige samarbeid regionalt og nasjonalt” sier prosjektleder Ragnhild Bøhle.

Les mer om dette her.

X