Blog

Aktuelt, Nyheter

Rådhuset Røros kommune

bilde av fasaden på Rådhusgårdenet

Rådhuset vårt fremstår med behov for utbedringer og oppgraderinger som vi alle vet. Mange spør og lurer på hva planene er for huset -, og nå begynner det å skje ting og det vil bli igangsatt arbeider! 

Litt informasjon om hva som er gjort og hva som er planen videre:
• Vinteren 2018/19 har det blitt laget tilstandsrapport over de eldre vinduene i Rådhuset. Dette arbeidet har blitt gjennomført av Rørosmuseet-Bygningsvernsenteret.

• Panelet på gavlveggen mot Leighgaarden, over portloftet, ble fargeundersøkt av Jon Brænne våren 2019. Dette er den eneste delen av bygningen som har original panel og derfor kan gi oss kunnskap om fargehistorikken til bygningen. Rapport er ventet i løpet av juli 2019.

• Den siste vinteren har det vært demontert et felt med kledning like ved porten inn til gården. Denne er gjort for å få bedre kunnskap om oppbyggingen av den nåværende utvendige kledningen på huset, hvor mye plass en har bak kledningen osv. Demonteringen har gitt oss ny kunnskap om hvordan det originale eksteriøret har vært. Vi har fått bistand fra blant annet arkitekt Dag Nilsen, tidligere førsteamanuensis i arkitekturhistorie og bygningsvern ved NTNU til å utarbeide forslag til ny oppbygging av eksteriøret, inkludert en forbedring av gesimstakrenna mot Bergmannsgata. En av konklusjonene fra det gjennomførte kartleggingsarbeidet er at hele kledningen mot Bergmannsgata må demonteres og at det må bygges opp en ny og bedre konstruksjon. Dette arbeidet pågår fortsatt.

Det er siste uke utført noe midlertidig tetting og montering på veggen der, og stilaset som har stått ved Rådhuset mot Bergmannsgata blir nå fjernet inntil videre arbeid med fasaden fortsetter senere.

• Sommeren 2019 vil de to murte trappene inn mot gårdsrommet bli istandsatt og i løpet av høsten vil også hoveddøra mot gata og døra inn til Borgstuggu bli istandsatt Det vil derfor bli nødvendig å stenge ytterdører der den enkelte trapp er for å unngå at noen kommer inn i arbeidsområdet så lenge dette pågår. Vi vil henge opp plakat/lapp med beskjed om hvilke dører som til enhver tid er stengt så dere som jobber der, og besøkende vet hvilken dør som er åpen for bruk.

• Etter planen vil arbeidet med utbedring/istandsetting av kledningen på Rådhuset og Borgstuggu starte utpå senhøsten/vinteren 2019, og partiet mot Proviantskriverveta er det som sansynligvis vil bli istandsatt først. Den nåværende panelet på denne delen av bygningen stammer trolig fra 1960-tallet. Her skal etter planen kledningen tilbakeføres til slik den var originalt.

God Sommer 😊
Magnus og Ole Anders

X