Blog

Aktuelt, Nyheter

Politiet på Røros advarer mot bedrageri via e-post og falske fakturaer

tegning av person som ser på en pc-skjerm med symbol om farevarsel

Politiet på Røros advarer nå om økende direktørbedrageri på e-post og falske fakturaer. Nå er også lag og foreninger utsatt for dette, i tillegg til næringsliv.

Her kan du lese politiets advarsel:

Trøndelag politidistrikt ber bedrifter, lag og foreninger om å være årvåkne mot forsøk på bedrageri. Vær særlig oppmerksom nå når vi nærmer oss slutten på året med frister for innbetalinger og årsregnskap.

Det er to typer bedragerier som går igjen; Fakturabedrageri og CEO-bedrageri (direktørbedrageri). Ved fakturabedrageri sendes det regninger for varer og tjenester som ikke er levert. Fakturaene sendes ut til et stort antall bedrifter/organisasjoner og gjerningspersonene mulige vinning ligger i at noen av mottakerne betaler regningen uten å sjekke om de har bestilt/mottatt varen/tjenesten.

“CEO” er forkortelse for Chief Executive Officer (daglig leder, direktør). Ved CEO/direktørbedrageri sendes det e-post til noen med økonomiansvar i bedriften/organisasjonen, hvor gjerningspersonene utgir seg for å være leder. Meldingen er en anmodning om utbetaling av en gitt sum til en konto, merket med at det haster veldig. E-posten er gjerne sendt fra en epostkonto med likt navn som den faktiske lederen i bedriften/organisasjonen, men med annen ending, som for f.eks. “.co”.

Slike bedragerier kan forebygges med gode betalingsrutiner. Ta gjerne en ekstra sjekk. Særlig gjelder dette om det er noe som haster. Vi ber også lag og foreninger sjekke hjemmesiden sin, og passe på at de ikke legger ut for mye kontaktinformasjon. Det kan særlig være lurt at kontaktinformasjonen til økonomiansvarlig/kasserer ikke opplyses på siden, da det er de bedragerne sender e-posten til ved direktørbedrageri.

Er dere blitt utsatt for bedrageri eller forsøk på dette, så ta kontakt med politiet. Ta gjerne også kontakt med politiet dersom du har spørsmål eller ønsker råd og veiledning.

X