Blog

Aktuelt, Folkehelse, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter, Politikk

Offisiell åpning av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter i dag

Bilde av Ordfører Busch, Gonda Brouwer, tidligere ordfører Hans Vintervold, Dag Øyen og Mads Tamnes, står fra venstre til høyre, i bakgrunnen ser du Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter.

I dag ble Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, byggetrinn 1, offisielt åpnet. Bygget er en historisk satsing og en endring innen omsorgstjenesten i Røros kommune. Den skal sette oss i stand til å gi gode tjenester til innbyggerne våre også i fremtiden. I vår kommune skal det være både godt og trygt å bli gammel.

Ordfører Isak Veierud Busch klippet den røde snoren i dag, og virksomhetsleder og leder av byggekomiteen Dag Øyen, virksomhetsleder sykehjem Gonda Brouwer og kommunens prosjektleder Mads Tamnes fortalte også om prosessen.

Gratulerer til samarbeidspartnere, ansatte og politikere

Virksomhetsleder Dag Øyen og ordfører Isak Veierud Busch gratulerte alle som har vært med i prosessen fram til åpningen av det første byggetrinnet av Øverhagaen bo- helse og velferdssenter.

– Dette er en viktig begivenhet denne høsten, sa ordfører Busch. – Det nye omsorgsbygget er tilrettelagt for både dagens og fremtidens behov. Nettopp fremtidens behov er et nøkkelord i denne sammenheng, og jeg er glad vi på Røros har tatt nødvendige grep i tide, og derfor kan ha hånda på rattet i en krevende men nødvendig omstillingsprosess.

Dag Øyen rettet en stor takk til Ruta entreprenør, vår egen prosjektleder Mads Tamnes og vårt byggherreombud Tord Ophus fra Prosjektutvikling Midt-Norge, for vel gjennomført arbeid. – På tross av noen utfordringer vi ikke rår med, er vi innenfor både på økonomi og fremdrift, sa Øyen. – Byggekomiteen har hatt et godt og stort engasjement, og det gode og grundige arbeidet i forprosjektet har gjort jobben enkel for byggekomiteen og bidratt til god involvering.

Øyen la også til at det har vært nyttig og viktig å ha politisk deltakelse i byggekomiteen. – De har vært med på å sette sitt preg på arbeidet, blant annet med miljømål og i arbeidet med arbeidstakernes trygghet og sosiale forhold.

Flytting til nytt bygg under koronapandemien

Gonda Brouwer, virksomhetsleder sykehjem, sier at det har vært en spennende tid for både beboere og medarbeidere. De har fulgt med på det nye bygget som har reist seg ved siden av, og tidlig i vår startet vi planleggingen av flytteprosessen.

– 19. august var endelig den store dagen der at vi kunne flytte inn i dette flotte bygget, sa Brouwer. – Vi flyttet ut beboerne fra en etasje om gangen, og i løpet av bare to halvtimer var alle over i nytt bygg.

– Om ikke flytting til et nytt bygg er krevende nok, skjedde det midt under koronapandemien. Det har vært en krevende, men også en spennende og lærerik situasjon. Alle medarbeiderne har gjort en kjempe jobb og fortjener masse ros for det, la hun til.

Lykke til i nytt hus

Vi ønsker Gonda med hennes virksomhet og medarbeidere lykke til med å bo seg inn i nytt hus, og gleder oss til det videre arbeidet med byggetrinn 2.

Bred deltagelse på åpningen i dag

Til stede på den offisielle åpningen i dag var også representanter fra formannskapet, kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås, byggekomiteen, sentrale medarbeidere i prosjektet, prosjektledere fra Ruta og Kvadrat og Rambøll arkitekter, tidligere ordfører Hans Vintervold og lokal presse. På grunn av smittevern var arrangementet lukket.

Det var god stemning:

Ordfører Isak Veierud Busch med ordførerkjede, står foran den røde snoren, det nye bygget i bakgrunnen

Ordfører Isak Veierud Busch klippet snoren

 

Prosjektleder Mads Tamnes står forran fasaden på det nye bygget, han har en tavle med fun facts som han presenterer

Prosjektleder Mads Tamnes presenterte fun facts fra byggingen

Bilde tatt litt bakfra av gjestene som står og hører på talene under åpningen, bak i bildet ser vi fasaden av det nye bygget, og beboere som sitter på verandaen og hører på

Mye folk på åpningen – beboerne deltok fra verandaen og inne på fellesrommet

 

X