Blog

Aktuelt, Nyheter

Nytt fylke og nytt kommunenummer

Sort-hvitbilde av hyttklokka på Røros, med kirka i bakgrunnen.

Fra 1. januar 2018 ble Nord-Trødelag fylke og Sør-Trøndelag fylke slått sammen til Trøndelag fylke. I den forbindelse har Røros fått kommunenummer 5025.

Det var Stortinget som 8. juni 2016 vedtok sammenslåing av Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke til Trøndelag fylke fra 1. januar 2018.

Nytt kommunenummer
Som en følge av denne endringen, har Røros fått nytt kommunenummer. De to første sifrene i et kommunenummer viser nemlig til fylke. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt at Trøndelag får fylkesnummer 50, og Røros kommune har fra 01.01.18 fått tildelt nummeret 5025.

Nummeret brukes først og fremst til statistiske og forvaltningsmessige oppgaver, og innbyggerne blir i liten grad berørt av endringen. Kommunenummer må ikke forveksles med postnummer.

Her finner du en oversikt over alle nye kommunenummer i Trøndelag.

Historisk – Trøndelag er samlet!
Sammenslåingen av de to trøndelagsfylkene er en historisk begivenhet. Klikk på lenken for å se fylkesordfører Tore O. Sandvik sin hilsen til Trøndelag på den historiske dagen.

 

X