Blog

Aktuelt, Arbeid, aktivitet og familie, framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Nyheter

Nytt bo-, helse- og velferdssenter er offisielt åpnet – slik markerte vi dagen

Foto: Bjørn Salvesen

Mandag kunne vi endelig markere ferdigstillelse av det nye bo-, helse- og velferdssenteret vårt med offisiell åpning og åpen dag på Øverhagaen. Det ble en fin markering med over hundre besøkende hvor det var opptreden fra kulturskolen, omvisninger, kake og kaffe.


Kommunedirektøren ønsker velkommen

 

Vel gjennomført prosess

Å fullføre prosjektet i henhold til plan og gjennomføre flytteprosesser av tjenester i ei tid med pandemi og de utfordringer det har medført, synes vi selv vi kan være stolte av. Det skal alle medarbeidere som har vært involvert og våre samarbeidspartnere ha æren av.
Kommunestyret vedtok bygging av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter i den formen det ble realisert i 2017, men prosessen med utvikling av framtidas helse- og omsorgstjenester startet allerede tilbake i 2014. Det kan synes som det er brukt lang tid, men vi skal utvikle en tjeneste og bygge for framtida. Da er det nødvendig med stor involvering og en betydelig modningsprosess for både medarbeidere, ledelse og politikkere, slik at vi er trygge på at det vi bygger er det riktige for mange år fremover.


Ordfører klipper snora

Vi kan levere gode omsorgstjenester til flere eldre innbyggere

Dette er en stor omstillingsprosess. Vi skal også kunne levere gode tjenester, med de endringene som er i samfunnet i framtida. Derfor var snorklippinga til ordfører Isak noe langt mer enn bare en offisiell åpning av det nye flotte bygget vårt på Øverhagaen. Det var også en markering av at Røros kommune nå er klar for å møte utfordringene som kommer med en større andel eldre i samfunnet, og mindre tilgang på arbeidskraft på en god måte.


Utsmykning av Per Lysgaard

Samisk utsmykning

 

Takk til alle samarbeidspartnere

Isak takket også våre største samarbeidspartnere i prosjektet med blomsteroverrekkelser som er Ruta entreprenør, Husbanken, Kvadrat arkitekter og prosjektutvikling midt Norge. Det er selvfølgelig mange andre som har bidratt og levert tjenester og varer inn i prosjektet, og ekstra hyggelig er det at mange lokale næringsaktører har vært med. En av de lokale som også sa noen hyggelige ord ved åpninga var Kunst og kaos som har bistått oss i arbeidet med utsmykning hvor det er brukt lokale kunstnere.


Kirsti Sæter og Vegar Dahl

 

Åpent hus – hver eneste dag

Vi ønsker at Øverhagaen skal bli en god plass for små og store aktiviteter og en hyggelig sosial møteplass. Det er et flott publikumsareal med kafeteria, og det er gode uteområder hvor en også kan sitte. Her kan du ta en kopp kaffe eller spise lunsj om du vil. St. Olavs drifter kafeen i samarbeid med Røros kommune.
Velkommen på Øverhagaen bo- helse og velferdssenter!

 

X