Blog

Nyheter, Politikk, Verdensarv Røros

Nordic World Heritage Award er tildelt Røros bergstad og Circumferensen

Røros bergstad og Circumferensen er tildelt Nordic World Heritage Award for et langvarig godt arbeid med verdensarv i lokalsamfunnet.

Verdensarvkoordinator Odd Sletten mottok i går prisen på vegne av alle som bor i Circumferensen.

– Det var en ære å motta denne på vegne av de mange som i flere tiår har bidratt i dette arbeidet, dette er en pris som går til alle i Circumferensen som gjør en innsats for verdensarven, sier Sletten

en mann og en kvinne holder et diplom i ramme

Verdensarvkoordinator Odd Sletten mottok prisen på vegne av alle som bor i Cirkumferensen.

foto av et diplom

Røros bergstad og Circumferensen er tildelt Nordic World Heritage Award for et langvarig godt arbeid med verdensarv i lokalsamfunnet

X