Blog

Arealplaner, Bygge og bo, Høringer, Nyheter, Politikk, Stedsutvikling

Nå kan du være med å utvikle området ved Nilsenhjørnet

Sommerbilde av parken på nilsenhjørnet

Nå bygges det et nytt flott bibliotek ved Nilsenhjørnet som blir ferdig til 1. november. Det gleder vi oss til, men hva skjer med parken og området rundt? Det kan du være med å mene noe om.

Kommunen starter sammen med innbyggerpanelet en prosess med utvikling av Nilsenhjørnet med parken. Sammen med nytt bibliotek ønsker vi å skape et område som er et godt møtested for våre innbyggere og besøkende.

Vi ønsker å få innspill på hva området kan inneholde og hvilke funksjoner det kan ha. Hva tenker du skal til for å skape et område som er en god sosial møteplass, et område som blir brukt og skaper aktivitet? Hva er en god møteplass for deg? Hvilke aktiviteter og arrangement bør vi legge til rette for å ha der? Kan det være forskjell på bruk i perioder av året? Det er veldig fint om du begrunner dine innspill.

Innspill sender du til postmottak@roros.kommune.no , eller leverer til servicetorget innen fristen som er 30. mai

X