Blog

Aktuelt, Nyheter

Kjersti Forbord Jensås innstilles som ny rådmann i Røros kommune

Kjersti Forbord Jensås

Torsdag 21. mars skal Røros kommunestyre behandle ansettelsen av rådmann. Torsdag 7, mars ble administrasjonsutvalgets innstilling behandlet i formannskapet.

– Vi har hatt en grundig prosess med ekstern rådgiver, politikere, administrasjon og ansatte-representanter involvert. Søkermassen har vært god, vi har hatt flere godt kvalifiserte kandidater, og utvalget falt til slutt på Kjersti Forbord Jensås, sier Hans Vintervold, ordfører.

Han understreker imidlertid at det er kommunestyret i plenum som ansetter.

Jensås kommer i dag fra stilling som kommunalsjef organisasjon, og har vært konstituert rådmann fra oktober 2018. Hun har hatt flere lederposisjoner i ulike kommuner, der hun blant annet har vært etatsjef kultur i Malvik kommune, assisterende rådmann i Holtålen kommune, før hun i 2013 gikk inn i Røros kommune som assisterende rådmann. Jensås har siden hun tiltrådte som etatsjef Malvik kommune, hatt budsjett- og personalansvar og har jobbet mye med lederutvikling både individuelt og i team. Av utdannelse har hun en cand.philol-grad, samt en rekke studiepoengivende kurs i ledelse og økonomi.

– Dette er en viktig og spennende jobb i en kommune hvor vi har muligheter for vekst og utvikling. Jeg er klar for å føre Røros kommune inn i fremtiden og ønsker å bidra i dette arbeidet. Innstillingen er jeg glad for, men ønsker ikke å si mer før eventuelt etter kommunestyrets behandling, sier Kjersti Forbod Jensås.

Mer informasjon
Kontakt ordfører Hans Vintervold, tlf. 482 76 054

X