Blog

Bygge og bo, Nyheter

Informasjon til hytteeiere om renovasjonsordning (gjeldende fra september 2020)

Returpunkt_røros kommune

Røros kommune gikk september 2020 over til ny renovasjonsordning.
Hytteeiere med hytterenovasjon og fastboende med kontainerrenovasjon kan sortere avfallet sitt og levere på returpunktene.

Vi ønsker å ha en renovasjonsordning som tar hensyn til klima og miljø, og vil at alle i Røros kommune skal ha god mulighet til å kildesortere avfallet sitt.

En del av kontainerne i kommunen er fjernet og flyttet til et fullverdig returpunkt. Mange av kontainerne var plassert på lite egnede steder med tanke på avkjøring til vei. Vi jobber for å få på plass flere fullverdige returpunkter i kommunen.

Vi har forståelse for at enkelte føler de får lengre vei til kontainerne nå enn tidligere, og ulempene dette har. Men vi håper at vi sammen klarer å finne en best mulig løsning for alle.

 

Avfallet sorteres i fem ulike fraksjoner:

  • matavfall
  • restavfall
  • plast
  • glass- og metallemballasje
  • papp og papir

Her kan du se hvordan avfallet skal sorteres.

 

Du kan hente sekker her:

Du kan hente sekker til plast, restavfall og poser til matavfall på kommunens servicetorg i Bergmannsgata 23. På FIAS sin gjenvinningsstasjon i Havsjøveien kan du hente ekstra sekker til plast og poser til matavfall.
Coop marked Brekken og Glåmos har ekstra sekker til plast og poser til matavfall.
 

 Ulike typer sekker:

  • Sekker til restavfall
  • Poser for matavfall
  • Sekker for plast

Hvor i kommunen skal returpunktene være?

Her finner du oversikt over returpunkter og kontainere i kommunen.

Grønne punkt i kartet viser både ferdig opparbeidede og planlagte returpunkt. Røde punkt viser gamle kontainere som kan brukes frem til nye returpunkt er ferdige og klare til bruk.

Vi oppdaterer kartet så fort de nye returpunktene er ferdige.
Nye punkt som er markert grønn i kartet blir fullverdige returpunkt med nye fraksjoner.
Det kan ta tid før alle nye returpunkt er opparbeidet, da det skal ordnes avtaler med grunneiere. Det er flere faktorer som må på plass før et punkt er ferdig.

Lurer du på hvor ditt nærmeste returpunkt er kan du klikke deg inn på kartet, eller ta kontakt med servicetorget.

 

Du finner mer informasjon på:

 

Har du spørsmål?

Da kan du ta kontakt med servicetorget på telefon 72 41 94 00. Du kan også sende oss en e-post på postmottak@roros.kommune.no.

 

 

 

X