Blog

Helt siden januar 2018 har vi hatt en kulturkalender for beboere og pasienter på våre sykehjem og omsorgsboliger. Det frivillige kulturlivet har bidratt i stort monn, og tilsammen hadde vi over 200 enkelthendelser i løpet av 2019. For 2020 utvider vi kalenderen, slik at også TFF (Tjenester for funksjonshemmede) på Øverhagaen blir et av spillestedene. 

Trivsel, glede, samvær og gode opplevelser av ulik art er sentralt for alle – her kan kulturen utgjøre en stor og viktig forskjell i menneskers hverdag. Vi går nå ut med en ny oppfordring til kulturlivets aktører om å bli med på ny dugnad i 2020!

Innhold

Bidraget kan være en opptreden, en øvelse, fortellerstund eller sangstund på sykehjemmene våre, omsorgsboligene eller TFF. Vi er ikke nødvendigvis ute etter forestillinger eller konserter med stram regi, vi ønsker oss lave skuldre og formidlingsglede! Dette kan gjøres så enkelt som å legge en korøvelse til Gjøsvika sykehjem, eller ta med seg instrumentet sitt og spille tre-fire låter på arbeidsstua på Røros sykehjem. Det er som før helt valgfritt om du vil bidra en, to eller flere ganger.

NB! Akustiske innslag/opplegg foretrekkes – hvis det er behov for teknisk bistand, må utøver eventuelt ta med utstyr og tekniker selv.

Jeg vil bidra med noe, men verken spiller eller synger! 

Hvis du, ditt lag eller forening driver med noe som kan være morsomt eller fint for andre å ta del i, kan det garantert være aktuelt for beboere og pasienter også! Treskjæring, håndarbeide, biltur eller en tur med hest og slede – det meste kan gjennomføres med litt planlegging.

Jeg/vi vil, og kan! Hvordan gå frem?

Ta kontakt med Ane Linn Haagaas,
Kulturkonsulent, Virksomhet for kultur og fritid
T: 924 31 207 | M: alh@roros.kommune.no

Tiltaket er et samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og kultursektoren i Røros kommune. Flere lag og foreninger har i en årrekke engasjert utøvere og skapt aktivitet for beboere på våre sykehjem og omsorgsboliger, som Demensforeningen, Sanitetsforeningen og Lions. Vi håper at tiltakene våre skal utfylle hverandre – til beste for våre medmennesker!

X