Blog

Foto Nina Leer Harborg, Jan Roger Wold, Gonda Brouwer og Frode Bukkvoll

Helseplattformen vil gi oss enklere samhandling og bedre bruk av ressursene innen helse- og omsorgstjenestene våre.

– Å gå inn i en felles journalløsning i Midt-Norge føles både riktig og trygt, sier kommunalsjef for helse- og omsorg, Jan Roger Wold. – Dette gir oss mange gevinster og er et viktig ledd i det øvrige arbeidet vårt med å omstille helse- og omsorgsområdet. I praksis betyr det at vi faser ut fire journalsystemer i kommunen vår, og erstatter dem med Helseplattformen, sier han.

Vi er sikre på at dette vil gi en økt pasientsikkerhet og trygghet for våre innbyggere som mottar helsetjenester i dag. Helsepersonell skal føle seg trygge på at de til enhver tid har riktig og oppdatert pasientinformasjon og dermed kunne gi riktig helsehjelp.

Ser frem til en enklere samhandling

– Vi ser veldig fram til å ta i bruk den nye journalløsningen, sier virksomhetsleder for institusjonsbaserte tjenester, Gonda Brouwer. – Vi samhandler i stor grad med både sykehus og fastleger omkring pasientene våre, og med ett felles journalsystem gir det store fordeler. Blant annet får vi tilgang til oppdaterte legemiddellister til enhver tid, og det gir en trygghet for pasienten og for helsepersonellet. I dag må vi ofte etterspørre dette, sier hun.

Virksomhetsleder for hjemmebaserte tjenester sier seg enig med sin kollega. – En annen utfordring vi har i dag er at vi må lage og tilpasse egne rutiner når regelverket endrer seg. Med standardiserte verktøy slipper vi dette. Da får alle kommunene de samme rutinene, og det er uten tvil en fordel, sier Nina.

Med felles løsning kan vi jobbe smartere

Konstituert virksomhetsleder for Helse, Frode Bukkvoll legger til at en felles løsning lar oss gjenbruke informasjon, noe som gir mindre dobbeltarbeid. – For legesenteret sin del vil det forhåpentligvis bety færre telefoner fra pleie- og omsorgstjenesten for å etterspørre viktige pasientopplysninger, sier han.

IT-leder Rune Meli forklarer at deler av pasientinformasjonen sendes mellom de ulike systemene i dag via elektroniske meldinger. Denne løsningen er svært ressurskrevende. Vi må manuelt overvåke trafikken, gjøre oppdateringer og drive feilsøking. Vi ønsker oss et system med færre integrasjoner på tvers av systemene. Da reduseres risikoen for feil i flyten av pasientinformasjonen, forklarer IT-lederen.

Etter planen skal Helseplattformen tas i bruk i Røros kommune fra 12.11.2022.

X