Blog

Illustrasjonsfoto som viser føttene på på en ungdom som har på seg røde sneakers-sko i midten, rundt føttene på gulvet ligger ett par spiralblokker, en ipad og en iphone, blyanter og linjal og til høyre står en rød skolesekk.

Fra 1. august innføres det redusert foreldrebetaling i SFO (skolefritidsordningen) for lavinntektsfamilier og gratis SFO for barn med behov for særlig tilrettelegging.

I pressemeldingen 07.07.2020 skriver regjeringen:

“Regjeringen er opptatt av å redusere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.

Høy pris og store variasjoner i SFO-tilbudet bidrar til å stenge ute barn som kommer fra familier med lav inntekt. Tidligere erfaringer med redusert foreldrebetaling viser at tiltak rettet mot lavinntektsfamilier har stor effekt på familienes økonomi, sier Almeland.”

Om gratis SFO til elever med behov for særskilt tilrettelegging skriver de:

“I tillegg til redusert foreldrebetaling for 1.-2. trinn bevilges det 21 millioner kroner til gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med særskilte behov. – Mange barn med særskilte behov trenger SFO-plass også etter 4. trinn. Det er også færre andre aktivitetstilbud for denne gruppen. Det er uheldig dersom disse familiene ikke skal kunne benytte SFO-tilbudet fordi det er for dyrt. Derfor legger regjeringen til rette for at disse familiene skal slippe å betale for SFO, sier Almeland.”

 

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay

X