Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Helseplattformen, Nyheter

Nå flytter vi pasientinformasjonen over til Helseplattformen

Nå skjer det mye!

Vi er på oppløpssiden av innføringsprosjektet vårt, og det er hektisk aktivitet på mange nivåer i organisasjonen.

En viktig del i å klargjøre Helseplattformen før vi tar den i bruk er å legge inn pasientinformasjonen i strukturert form, og rigge løsningen klar til oppstart den 12/11, sier lokal innføringsleder Maj- Britt Fjerdingen.

27 oktober var en viktig milepæl i arbeidet. Da startet arbeidet med å legge inn pasientinformasjon for pasientene våre som har vedtak om hjemmetjeneste. Dette er et stort og omfattende arbeid, men utgjør en viktig del av læringen og det å bli trygg i bruken av løsningen.

Storsalen på Øverhagaen bo,- helse,- og velferdssenter er rigget med 35 arbeidsstasjoner og denne dagen satt 55 ansatte fra Røros, Os og Holtålen kommuner sammen og flyttet data fra eksisterende journalsystem til Helseplattformen. For mange var det første gangen de logget seg inn i løsningen vår.

Det er mye å sette seg inn i, og det kan være forvirrende for mange å skulle logge seg inn første gangen i et nytt system. Det var en sliten men likevel ganske fornøyd gjeng som gikk hjem etter første dagen med konvertering. En viktig suksessfaktor for dette arbeidet er planlegging og involvering av ledere og fagfolk, sier Maj Britt, og gir all honnør til ledere, avdelingsledere og koordinatoren for konvertering, Bjørg Tørres Lindstad. Vi har jobbet sammen i lang tid med detaljerte planer  for å forberede dette arbeidet så godt som mulig, og er veldig fornøyd etter første dag med konvertering.

Med oss denne dagen var det ansatte fra Helseplattformen og EPIC, og de skrøt veldig av alle ansatte og var imponert over fremdriften bare etter veldig kort tid med opplæring. Arbeidet fortsetter for fullt i dagene som kommer.

X