Blog

Aktuelt, Nyheter, Politikk, Stedsutvikling

Kommunedelplan Røros bergstad: Oppsummering av innspill fra møte med næringslivet

Gate med trehusbebyggelse og fire mennesker som går opp gaten

Den 2.3.23 ble det avholdt et åpent møte med næringslivet i Røros bergstad. Tema for møtet var prinsipper for arbeidet med kommunedelplan Røros bergstad. Oppsummering av innspill som ble fremmet i møtet ligger her.

 

X