Blog

Hvilke områder i sentrum bruker barna mest? Er det noen områder som er skumle eller man unngår? Hvordan og hvor er skoleveien for barna på Røros skole? Dette er spørsmål som planavdelingen har spurt alle fjerde, sjette og åttende klassinger på Røros skole om i vinter. Gjennom løsningen “barnetråkk” har alle barna i disse klassetrinnene fått tegne inn sin egen skolevei og sagt hva de synes om nærmiljøet sitt. Resultatene ligger i kommunens kartløsning og skal brukes til flere formål, både innenfor arealplanleggingen og arbeid med trafikksikkerhet.

Å få barn sin stemme inn i byutviklingen er vanskelig, men gjennom denne løsningen får politikerne enkelt frem barnas mening og kan ta dette med i vurderingene sine. den 19.5 var fire av sjetteklassingene med i utvalg for plansaker og fikk snakke om hva de synes er bra eller burde være bedre i Røros sentrum. En gjenganger er at mange synes det er for mørkt mange plasser og at det mangler gang- og sykkelvei feks langs An-Magrittveien. Mange har skoleveien sin på veier som er lite opplyst og/eller mangler fortau helt slik som i Tollef Bredals vei.

Det er utarbeidet en fullstendig rapport fra undersøkelsen.

fhttps://roros.kommune.no/wp-content/uploads/2022/05/Rapport_barnetråkk_2021.pdf

 

 

X