Folkehelse

Folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan helsen fordeler seg hos innbyggerne.

SIST OPPDATERT: 31.01. 2017 - 22:33

Folkehelse

Å jobbe for god folkehelse er en samfunnsoppgave hvor alle forvaltningsnivåer har et overordnet ansvar. I folkehelsearbeidet er det 5 viktige prinsipper:

  • utjevning
  • helse i alt vi gjør
  • bærekraftig utvikling
  • føre- var
  • medvirkning

Folkehelsearbeid i Røros kommune er forankret i kommunens visjon og i kommuneplanens samfunnsdel 2016- 2028.

Folkehelse er ett av fire satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel i denne perioden, der delmålene er

  • satsning på barn og unge
  • stedsutvikling
  • bedre inkludering
  • strukturering og forankring
  • samt friluftsliv

Komite for helse og omsorg er igang med å skrive ny folkehelseplan for Røros kommune som skal vedtas i kommunestyret i løpet av våren 2017.

Illustrasjonsfoto for Arbeid, aktivitet og familie
X