Informasjon om koronaviruset

Informasjon om koronaviruset

Her finner du råd og informasjon om koronaviruset (coronaviruset). Gjelder deg som bor eller besøker Røros kommune.

 

Guesside jïh årrojidie Plassjen tjïeltesne. Daesnie datne gavnh vihkeles bïevnesh jïh raerieh koronavijrusen bïjre

 

SIST OPPDATERT: 30.03. 2020 - 14:25

Se flere nyheter her

De vanligste spørsmålene om korona

Før du ringer oss, sjekk om du finner svar på spørsmålet ditt her:

Eller kanskje finner du svar på spørsmålet på denne informasjonssiden?

Slik forebygger du smitte

Ikke host eller nys på andre. Vask hender ofte og grundig. Hold avstand til andre. Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte.

Når skal du holde deg hjemme?

Nå skal vi holde større avstand til hverandre enn vanlig. Dette er for å unngå smitte. Noen skal også være i karantene eller isolasjon. Retningslinjene endrer seg ofte. På Helsenorge finner du gjeldende regler og anbefalinger:

Kan jeg besøke beboere på sykehjem?

Sykehjemmene og dagsenteret på Røros er stengt for besøkende. Det er for å beskytte sårbare innbyggere mot smitte.

Når du mistenker sykdom

Tror du at du har symptomer på koronaviruset?

Har du symptomer som kan skyldes koronavirus?

Når skal du kontakte lege?

 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk. Røros legesenter har opprettet en egen koronatelefon. Du kan også kontakte fastlegen din på Røros via helsenorge.no
 • Når du har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Når du har vært i nærkontakt med noen som er bekreftet smittet med koronaviruset de siste 14 dagene.

Du skal ikke dra på legesenteret. For å unngå at andre blir smittet er det viktig at du ringer først.

Arrangementer og kultur- og idrettsaktiviteter

Nasjonale myndigheter har innført forbud mot arrangementer og kultur- og idrettsaktiviteter (12.03.2020)

Unngå møter og sosiale sammenkomster

Vi anbefaler å unngå møter og sosiale sammenkomster i tiden fremover. Bruk Skype eller annen digital kommunikasjon når du kan. Unngå møter og sosiale sammenkomster

Reise innenlands og utenlands

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig og andre steder hvor du lett kommer nær andre. Tiltakene endres og du bør følge med på helsenorge.no for å se hva som gjelder nå:

Arbeidspendlere

Har du eller noen av dine ansatte bosted på en fritidseiendom i Røros kommune eller nabokommuner? Da ber vi deg rapportere dette snarest. Det er for å unngå at disse blir rammet, dersom regjeringen velger å håndtere reiserestriksjoner og opphold på fritidseiendommer, strengere.

Illustrasjon informasjon om koronasituasjonen

Kontaktinformasjon

Koronatelefonen på Røros legesenter:

 • 72 41 94 80 – tastevalg 1
  mandag til fredag fra 09.00 12.00 og 13.00 til 15.00.
 • Utenfor åpningstid, ring legevakt:
  116 117 (kun dersom du er syk)

Trenger du noen å snakke med?

Mandag til fredag fra 9.00 til 15.00:

 • Psykisk helse- og rustjenesten telefon: 72 41 98 60
 • Kommunepsykolog telefon: 48 09 37 00

Her får barn- og unge hjelp:

Mandag til fredag fra 9.00 til 15.00:

 • Helsestasjonen for ungdom: 92 82 74 64
 • Helsestasjonen: 72 41 94 95
 • Barneverntjenesten: 72 41 94 42

Alarmtelefon for barn og unge:

 • Telefon: 116111
 • SMS: 41 71 61 11
 • E-post: alarm@11611.no

Her finner du mer hjelp for barn og unge

Nasjonale telefoner og nettsider

Har du generelle spørsmål om korona?

Viktige linker

Informasjon om korona på samisk

Vihkeles bïevnesh koronavijrusen bïjre

Informasjon på flere språk

X