Informasjon om koronaviruset

Informasjon om koronaviruset

Her finner du råd og informasjon om koronaviruset (coronaviruset). Gjelder deg som bor eller besøker Røros kommune.

 

Guesside jïh årrojidie Plassjen tjïeltesne. Daesnie datne gavnh vihkeles bïevnesh jïh raerieh koronavijrusen bïjre

 

SIST OPPDATERT: 25.05. 2020 - 15:39

Informasjon om korona på samisk

Vihkeles bïevnesh koronavijrusen bïjre

Kontaktinformasjon

Koronatelefonen på Røros legesenter

 • 72 41 94 80 – tastevalg 1
  Mandag til fredag fra 09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00
 • Utenfor åpningtid, ring legevakt:
  116 117 (kun dersom du er syk)

Trenger du noen å snakke med?

Mandag til fredag fra 9.00 til 15.00:

 • Psykisk helse- og rustjenesten telefon: 72 41 98 60
 • Kommunepsykolog telefon: 48 09 37 00

Her får barn- og unge hjelp:

Mandag til fredag fra 9.00 til 15.00:

 • Helsestasjonen for ungdom: 92 82 74 64
 • Helsestasjonen: 72 41 94 95
 • Barneverntjenesten: 72 41 94 42

Alarmtelefon for barn og unge:

 • Telefon: 116111
 • SMS: 41 71 61 11
 • E-post: alarm@11611.no

Informasjon fra nasjonale myndigheter

X