Informasjon om koronavaksinen

Informasjon om koronavaksinen

Her finner du informasjon om vaksine mot covid-19 (koronaviruset) i Røros kommune. Du får svar på hvem som kan få vaksinen, hva du må gjøre og hvordan vaksineringen blir organisert. Du får også svar på vanlige spørsmål om selve vaksinen og lenker til nyttig informasjon.

Daesnie bïevnesh gaavnh vaksijnen bïjre koronavijrusen (covid-19) vööste Rørosen tjïeltesne. Datne vaestiedassh åadtjoeh gïeh maehtieh vaksijnem åadtjodh, maam tjoerh darjodh jïh guktie vaksijnebïejeme öörnesåvva. Datne aaj vaestiedassh åadtjoeh sïejhme gyhtjelasside vaksijnen bïjre jïh svaalhtesh nuhteligs bïevnesidie.

SIST OPPDATERT: 15.06. 2021 - 13:03

Vaksinering på Røros

Når det er din tur til å få vaksinen, tar vi kontakt med deg på SMS. Noen innbyggere kan få en telefon fra oss. Det er kun Røros legesenter og Røros kommune som sender brev eller ringer til deg. Vi bruker Helseboka når vi sender sms til deg.

Vaksinen er frivillig, og den er gratis for alle innbyggere i Norge. Du tar vaksinen i den kommunen du bor.

Hvem kan få vaksinen på Røros nå?

 • I uke 24 vaksinerer vi personer i gruppe 8 –  de i alderen 55-64 år.

Hvis du mener at du tilhører noen av de tidligere gruppene, men ikke har fått vaksine kan du lese mer om prioriteringsrekkefølgen her. Eller ringe vaksinasjonstelefonen på 72 41 94 80 med tastevalg 2 mandag-fredag mellom kl. 13-15.

Fra januar til mai 2021 har innbyggere fra 65 år og eldre fått vaksinen.
I løpet av juni, juli og august vil alle andre innbyggere mellom 64 til 18 år få tilbud om vaksine.

Du får en SMS når det er din tur

Hvis du ønsker å ta vaksinen, bestiller du vaksinetime via tekstmeldingen fra oss. Du logger inn med din bank-ID, og velger det klokkeslettet du vil komme. Du må bestille innen 13 timer og 30 minutter fra du fikk SMS’en.

Når du bestiller tidspunkt for første vaksinedose, får du også en time for å ta andre vaksinedose.

Når får du SMS fra oss?

Vi sender normalt tilbud om vaksinetime cirka 1 uke før du kan få vaksinen, men noen ganger på kortere varsel. De fleste vil få SMS’en i løpet av sommerferien.

Hvis du ikke får SMS fra oss?

Vi bruker mobilnummeret som du har registrert i kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan sjekke og endre ditt mobilnummer her.

Når du skal ta vaksinen

Hvis du er syk, kan du ikke møte til time. Bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, feber, hoste, tungpust eller tap av smaks- eller luktesans. Du må ringe legekontoret og få ny time. Dette gjelder også deg som er i isolasjon eller karantene.

Ta med vaksinasjonskort og egenerklæring

Du må fylle ut og levere vaksinasjonskort og egenerklæring. Det er fint om du fyller ut og tar med deg begge disse til timen. Hvis du ikke har mulighet til å skrive ut disse, kan du fylle dem ut når du kommer til gymbygget. Her kan du skrive ut vaksinasjonskortet og skjema for egenerklæring

Hvor skal jeg møte?

 • Vaksineringen skjer i Verket, Sundveien 10 på Røros.
 • Møt presis til din time, og ta gjerne med munnbind hvis du har.
 • Vi ber om at du ikke møter opp for tidlig. Du kan ikke vente inne i lokalet, og det er heller ikke bra hvis mange samles utenfor. Det er for å unngå smittespredning.

Hva skjer på vaksinasjonsdagen?

 • Følg smittevernreglene som gjelder i lokalet når du er der.
 • Når du har fått vaksinen må du sitte og vente i 15–20 minutter før du forlater lokalet.
Hvilken vaksine får du i Røros?

BioNTech og  Pfizer (Comirnaty):

Denne må du ha to doser av, med 3–6 ukers mellomrom. Du får time for å ta den andre dosen, før du forlater vaksinasjonslokalet første gang.

Bivirkninger?

De fleste får milde eller moderate bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon, som normalt går over i løpet av et par dager. Dette gjelder begge vaksinetypene nevnt over.

Om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet

Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Les mer om:

Hvem kan få vaksinen – prioritering

Det er de som trenger vaksinen mest som får den først. Det er myndighetene som fastsetter de anbefalte gruppene og når de kan få vaksinen.

I Røros kommune følger vi myndighetenes prioritering. Den kan endre seg underveis. Slik er prioriteringen i hovedtrekk per i dag:

 1. beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. personer i alderen 65 år og eldre, inkludert alle som fyller 65 år i 2021
 3. personer i alderen 18–64 år som har underliggende sykdommer
 4. personer i alderen 45–64 år, uten underliggende sykdommer

Gravide og barn skal foreløpig ikke ha vaksinen.

Om koronavaksine på flere språk

Les om koronaviruset, smittevern og vaksine på flere språk

Fot av et glass med vaksine mot covid-19

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefonen:
72 41 94 80 – tastevalg 2
Mandag–fredag: 13.00–15.00

Du kan ringe vaksinetelefonen hvis du ikke:

 • kan motta SMS eller bestille vaksinetime via mobiltelefon
 • har spørsmål om vaksinering som du ikke finner svar på på vår eller helsemyndighetenes nettsider

Vaksinestatus i Røros

per 15.06.21:

Leveranser med vaksiner til Røros:

 • Uke 24: 228 doser
 • Uke 25: 282 doser
X