Informasjon om koronavaksinen

Informasjon om koronavaksinen

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om koronavaksinen og vaksinering i Røros. Du får blant annet svar på hvem som får vaksinen nå og hvordan du bestiller vaksinetime.

Bïevnesh koronavijrusen bïjre
Daesnie sïejhme vaestiedassh gaavnh koronavaksijnen bïjre jïh vaksijnebïejeme Rørosne. Daelie datne vaestiedassh åadtjoeh gïeh maehtieh vaksijnem åadtjodh jïh guktie maahtah vaksijnetïjjem dongkedh.

SIST OPPDATERT: 11.01. 2022 - 14:41

Tilbud om koronavaksine

Drop-in oppfriskningsdose

Nå kan innbyggere fra 18 år og eldre få en oppfriskningsdose:

Se dato og klokkeslett for drop-in oppfriskningsdose

Ønsker du 1. eller 2. dose?

Hvis du ikke har tatt koronavaksine enda, kan du komme på drop-in. Du trenger ikke bestille tid på forhånd. Se når det er drop-in. Hvis du ikke kan komme når vi har drop-in, kan du ringe koronatelefonen.

Barn og unge

Barn som fyller 12 år vil fortløpende få tilbud om vaksine fra helsesykepleier ved skolen. Les mer lengre ned på denne siden.

Vaksinen er frivillig, og den er gratis for alle innbyggere i Norge. Du tar vaksinen i den kommunen du bor.

Slik får du koronasertifikat

Du må vise fram koronasertifikatet ditt når du skal ta 3. vaksinedose – digitalt eller på papir.

 • Har du smarttelefon, kan du logge inn på helsenorge.no, og åpne koronapasset ditt på mobilskjermen.
 • Har du pc eller mac, kan du skrive ut koronapasset ditt fra helsnorge.no.
 • Hvis du ikke har mobil eller pc, kan du ringe 815 55 015, og få koronasertifikatet tilsendt i posten. Det vil ta noen dager fra du ringer til du får sertifikatet i postkassen din.

Les mer om koronasertifikat

Jeg finner ikke ledige timer til 1. vaksine

Vi legger ut et lite antall timer for deg som ikke har fått 1. dose enda. Hvilken dag timene legges ut, og hvor mange, vil variere.

Hvis du ikke finner ledige timer, må du vente til nye timer legges ut.

Du kan ikke ringe vaksinetelefonen eller legesenteret for å få time. Vi kan ikke sette deg opp på venteliste.

Hvis du er syk den dagen du har time

Hvis du er syk, kan du ikke møte til time. Bli hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon, feber, hoste, tungpust eller tap av smaks- eller luktesans.

Du må ringe vaksinetelefonen og få ny time.

Dette gjelder også deg som er i isolasjon eller karantene.

Hvor får jeg vaksinen? Når skal jeg møte opp?

Vaksinering skjer i Verket, Sundveien 10 på Røros (Gymbygget).

Møt presis til din time, og ta med munnbind. Vi ber om at du ikke møter opp for tidlig. Du kan ikke vente inne i lokalet, og det er heller ikke bra hvis mange samles utenfor. Det er for å unngå smittespredning. Vi anbefaler også at du venter med å stille deg i kø til det er din tur, og ikke mer enn 5 minutter før.

Følg smittevernreglene som gjelder inne i lokalet når du er der.

Når du har fått vaksinen må du sitte og vente i 15–20 minutter før du forlater lokalet.

Disse har fått vaksine

Disse prioriterte gruppene har fått vaksinen:

Innbyggere fra 16 år og eldre

Hvis du tilhører denne aldersgruppen, men ikke fått vaksinen enda, kan du bestille deg en time.

Personer mellom 18 og 64 år med sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig forløp ved koronasykdom

Hvis du tilhører denne gruppen, men ikke fått vaksine enda, kan du ringe vaksinetelefonen på 72 41 95 94 (mandag–fredag klokken 13–15). Se hvilke sykdommer/tilstander som er definert for denne gruppen

Hvilken vaksine får du i Røros? Kan du velge vaksine selv?

Vi bruker mRNA-vaksiner i Røros kommune:

 • Comirnaty (fra Pfizer)
 • Spikevax (fra Moderna)

Begge vaksinene er mNRA-vaksiner, og du må du ha to doser for å oppnå høyeste beskyttelse. Du bestiller time til andre dose samtidig som den første dosen.

Disse vaksinene har samme virkestoff og gir beskyttelse mot det samme proteinet. Derfor kan de to vaksinene kombineres.  Det vil si at du kan få 1. dose med den ene vaksinen, og 2. dose med den andre vaksinen. Det er FHI som har vurdering og anbefalt at de to vaksinene kan kombineres. Dette er viktig for at flest mulig blir fullvaksinert – også i Røros.

Bivirkninger?

De fleste får milde eller moderate bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon, som normalt går over i løpet av et par dager. Dette gjelder begge vaksinetypene nevnt over.

Du kan ikke velge vaksine selv

Det er vaksineteamet hos Røros legesenter som bestemmer hvilken vaksine du får. Vi fordeler vaksinedosene som kommer til Røros i prioritert rekkefølge. Målet nå er at så mange som mulig skal få 2. vaksinedose 6 uker etter at de fikk 1. dose. For å få til dette vil mange få dose 2 fra Spikevax (Moderna).

Noen gruppe vil få Comirnaty (fra Pfizer)

Barn og unge under 18 år skal vaksineres med Comirnaty. Per i dag foreligger det kun forskning på Comirnaty-vaksinen hos barn og unge, derfor har FHI bestemt at denne gruppen ikke skal ha andre vaksiner enda.

Enkelte land krever 2 doser av samme vaksine. Per i dag gjelder det England, Israel og Emiratene. Personer som må ha mulighet til å reise til disse landene vil få begge doser av samme vaksine. Dette vil for eksempel være personer med familien sin i disse landene, eller som må kunne tjenestereise.

Spesialhelsetjenesten kan også bestemme at en person skal ha en bestemt vaksine, på bakgrunn av sin helsesituasjon.

Slik vurderer FHI Comirnaty og Spikevax

Comirnaty og Spikevax er svært like vaksiner basert på samme teknologi og gir beskyttelse mot det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når det så gis en dose med en annen mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppstod etter første dose. (Kilde: FHI)

Vaksine og bivirkninger hos barn og unge

Ungdom fra 12 år får vaksine

Ungdom og foresatte får tilbud om 1. vaksinedose via skolen. Barn får fortløpende tilbud når de fyller 12 år. Her finner dere tilpasset informasjon om vaksinering:

Barn og unge får mRNA-vaksinen

I Norge bruker vi de to mRNA-vaksinene Comirnaty (fra Pfizer) og Spikevax (fra Moderna)

Denne vaksinetypen inneholder en oppskrift (budbringer-RNA), som lærer kroppen å kjenne igjen og forsvare seg mot ekte koronavirus. Vaksinen forsvinner raskt ut av kroppen. Den inneholder ikke levende virus og du får ikke koronainfeksjon når du tar den.

Bivirkninger hos barn og unge

Det er vanlig å få bivirkninger første eller andre dagen etter du har fått vaksinen. De vanligste bivirkningene er milde eller moderate og er ikke alvorlige. De kan være ubehagelige, men går vanligvis over etter noen dager.

Vanlige bivirkninger:

 • smerter i armen der du fikk vaksinen
 • trøtthet
 • hodepine
 • vondt i muskler og ledd
 • frysninger og feber
 • noen kan få hovne lymfeknuter i 7–10 dager

Sjeldne og alvorlige bivirkninger:

Dette er bivirkninger som kun skjer mellom 1 av 1000 og 1 av 10 000 tilfeller.

 • Allergisk sjokk: Alle vaksiner kan i sjeldne gi allergisk sjokk (anafylaktiske reaksjoner). Når du har fått vaksinen skal du sitte og vente i minst 15 minutter før du går. Dette er for at du skal få rask hjelp hvis du får en akutt reaksjon.
 • Hjertebetennelse: Hvis du får brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls skal du oppsøke lege. De fleste blir raskt friske, men i noen tilfeller har det oppstått komplikasjoner. I Norge er det per 10.08.21 kun meldt om 90 tilfeller av betennelse i hjerteposen (perikarditt), og 30 tilfeller av betennelse i hjertemuskelen (myokarditt). Det er foreløpig ikke kjent hvorfor dette skjer etter vaksinering.
 • Hevelse i ansiktet hos personer som har tatt kosmetiske fillers: Hvis du får hevelse på eller i nærhet av injeksjonsstedet, skal du ta kontakt med lege. Hevelsen kan behandles, og kan ta mRNA-vaksine når du har kosmetiske fillers. Det er kun meldt om få tilfeller, og det er foreløpig ikke kjent hvorfor dette skjer.

Andre sjeldne bivirkninger med ukjent frekvens:

Dette er bivirkninger som svært få har rapportert om. Ta kontakt med lege dersom du opplever noen av disse:

 • Akutt ansiktslammelse (perifer facialisparalyse)
 • Omfattende hevelse i armen, der vaksinen blir satt

Les mer om koronavaksinen og bivirkninger

Informasjonen over er hentet fra Folkehelseinstituttet (FHI), per 26.08.21. Vaksinene er nye og kunnskapen om dem kan endre seg. Du finner til enhver tid den nyeste informasjonen på FHI sine nettsider

Du kan melde fra om bivirkninger

Her kan du selv melde fra om bivirkninger. Du kan også ringe fastlegekontoret ditt.

Samtykkeskjema for barn under 16 år

Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Last ned samtykkeskjema med informasjon her

Om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet

Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Les mer om:

Hvem kan få vaksinen – prioritering

Det er de som trenger vaksinen mest som får den først, og Røros kommune følger myndighetenes prioritering. Se prioriterte grupper, rekkefølge og hvilke tilleggssykdommer som gir prioritet

Folkehelseinstituttet anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19.

Regjeringen har etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet at:

Om koronavaksine på flere språk

Koronavaksine på 1-2-3 (pdf’er på flere språk)

Om vaksinen BioNTech & Pfizer og bivirkninger (pdf’er på flere språk)

Les om koronaviruset, smittevern og vaksine på flere språk

X