Informasjon om koronavaksinen

Informasjon om koronavaksinen

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om koronavaksinen og vaksinering i Røros. Du får blant annet svar på hvem som får vaksinen nå og hvordan du bestiller vaksinetime.

Bïevnesh koronavijrusen bïjre
Daesnie sïejhme vaestiedassh gaavnh koronavaksijnen bïjre jïh vaksijnebïejeme Rørosne. Daelie datne vaestiedassh åadtjoeh gïeh maehtieh vaksijnem åadtjodh jïh guktie maahtah vaksijnetïjjem dongkedh.

SIST OPPDATERT: 02.12. 2022 - 09:48
[easy-social-share]

Her får du koronavaksine

Oppfriskningsdose tilbys for:

 • aldersgruppen 45 år og oppover
 • 18 år og eldre som tilhører risikogruppene
 • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
 • gravide i 2. og 3. trimester

Drop-in:

 • Mandag 5. desember
 • Tidspunkt: Kl. 15.00-18.00
 • Sted: Øverhagaen bo, helse- og velferdssenter (Øverhagaen 7).

Det skal ha gått minimum 3 uker side forrige koronasykdom hvis du har vært smittet, og minst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Koronavaksine på Vitus Apotek

Du kan også få oppfriskningsdosen på Vitusapotek Røros (Domus kjøpesenter). Du bestiller vaksinetime på apoteket selv, når det passer for deg. Ta med koronasertifikatet når du skal ta oppfriskningsdose.

Apoteket gir også 1. dose med koronavaksine til de som ønsker det.

Du får vaksinen på apotekets informasjonsrom, i fred fra andre kunder. Etterpå må du vente i 20 minutter før du kan gå. Les mer om vaksinetilbudet hos Vitusapotek Røros.

Til deg som skal ta oppfriskningsdose:

 • Du kan få oppfriskningsdose hvis du er nærkontakt til en smittet. Men blir du selv smittet før det har gått en uke, så må du ta en ny oppfriskningsdose når du har blitt frisk.

Koronavaksine til barn og unge

Barn fra 5 til 11 år har fått tilbud om 1. dose, og barn fra 12 til 16, har fått tilbud om 2. dose. Helsesykepleier ved skolene og helsestasjonen på Røros som følger opp barn og ungdom som ønsker koronavaksine. Her kan du lese mer om vaksinering av barn fra 5–11 årfra 12–15 år og fra 16–18 år

Vaksinen er frivillig, og den er gratis for alle innbyggere i Norge. Du tar vaksinen i den kommunen du bor.

Slik får du koronasertifikat

Du må vise fram koronasertifikatet ditt når du skal ta 3. vaksinedose – digitalt eller på papir.

 • Har du smarttelefon, kan du logge inn på helsenorge.no, og åpne koronapasset ditt på mobilskjermen.
 • Har du pc eller mac, kan du skrive ut koronapasset ditt fra helsnorge.no.
 • Hvis du ikke har mobil eller pc, kan du ringe 815 55 015, og få koronasertifikatet tilsendt i posten. Det vil ta noen dager fra du ringer til du får sertifikatet i postkassen din.

Les mer om koronasertifikat

Hvis du er syk den dagen du skal ta vaksine

Hvis du er syk, kan du ikke komme på drop-in. Vent til du er frisk.

Du kan heller ikke møte til vaksinetime på apoteket hvis du er syk. Ring apoteket og avtal ny time.

Dette gjelder også deg som er smittet med korona og er i isolasjon.

4. dose til personer med alvorlig nedsatt immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar bør ta oppfriskningsdose (4. dose). FHI anbefaler at 4. dose taes 3 måneder etter grunnvaksinasjonen (3. dose).

Hvilken vaksine får du i Røros? Kan du velge vaksine selv?

Vi bruker mRNA-vaksiner i Røros kommune:

 • Comirnaty (fra Pfizer)
 • Spikevax (fra Moderna)

Disse vaksinene har samme virkestoff og gir beskyttelse mot det samme proteinet. Derfor kan de to vaksinene kombineres. Det er FHI som har vurdering og anbefalt at de to vaksinene kan kombineres.

Bivirkninger?

De fleste får milde eller moderate bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon, som normalt går over i løpet av et par dager. Dette gjelder begge vaksinetypene nevnt over.

Slik vurderer FHI Comirnaty og Spikevax

Comirnaty og Spikevax er svært like vaksiner basert på samme teknologi og gir beskyttelse mot det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). Etter den første dosen med én av mRNA-vaksinene har kroppen lært seg å kjenne igjen spike-proteinet. Når det så gis en dose med en annen mRNA-vaksine, vil den friske opp og forsterke beskyttelsen som oppstod etter første dose. (Kilde: FHI)

Vaksine og bivirkninger hos barn og unge

Barn fra 5 til 16 år får vaksine får tilbud om vaksine gjennom skolen og barnehagen.

Her finner du informasjon om vaksine til barn og unge

Bivirkninger hos barn og unge

Det er vanlig å få bivirkninger første eller andre dagen etter du har fått vaksinen. De vanligste bivirkningene er milde eller moderate og er ikke alvorlige. De kan være ubehagelige, men går vanligvis over etter noen dager.

Vanlige bivirkninger:

 • smerter i armen der du fikk vaksinen
 • trøtthet
 • hodepine
 • vondt i muskler og ledd
 • frysninger og feber
 • noen kan få hovne lymfeknuter i 7–10 dager

Sjeldne og alvorlige bivirkninger:

Dette er bivirkninger som kun skjer mellom 1 av 1000 og 1 av 10 000 tilfeller.

 • Allergisk sjokk: Alle vaksiner kan i sjeldne gi allergisk sjokk (anafylaktiske reaksjoner). Når du har fått vaksinen skal du sitte og vente i minst 15 minutter før du går. Dette er for at du skal få rask hjelp hvis du får en akutt reaksjon.
 • Hjertebetennelse: Hvis du får brystsmerter, tungpustethet eller uregelmessig puls skal du oppsøke lege. De fleste blir raskt friske, men i noen tilfeller har det oppstått komplikasjoner. I Norge er det per 10.08.21 kun meldt om 90 tilfeller av betennelse i hjerteposen (perikarditt), og 30 tilfeller av betennelse i hjertemuskelen (myokarditt). Det er foreløpig ikke kjent hvorfor dette skjer etter vaksinering.
 • Hevelse i ansiktet hos personer som har tatt kosmetiske fillers: Hvis du får hevelse på eller i nærhet av injeksjonsstedet, skal du ta kontakt med lege. Hevelsen kan behandles, og kan ta mRNA-vaksine når du har kosmetiske fillers. Det er kun meldt om få tilfeller, og det er foreløpig ikke kjent hvorfor dette skjer.

Andre sjeldne bivirkninger med ukjent frekvens:

Dette er bivirkninger som svært få har rapportert om. Ta kontakt med lege dersom du opplever noen av disse:

 • Akutt ansiktslammelse (perifer facialisparalyse)
 • Omfattende hevelse i armen, der vaksinen blir satt

Les mer om koronavaksinen og bivirkninger

Informasjonen over er hentet fra Folkehelseinstituttet (FHI), per 26.08.21. Vaksinene er nye og kunnskapen om dem kan endre seg. Du finner til enhver tid den nyeste informasjonen på FHI sine nettsider

Du kan melde fra om bivirkninger

Her kan du selv melde fra om bivirkninger. Du kan også ringe fastlegekontoret ditt.

Samtykkeskjema for barn under 16 år

Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Last ned samtykkeskjema med informasjon her

Om vaksinen og vaksinasjonsprogrammet

Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksinen er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Les mer om:

Hvem kan få vaksinen – prioritering

Det er de som trenger vaksinen mest som får den først, og Røros kommune følger myndighetenes prioritering. Se prioriterte grupper, rekkefølge og hvilke tilleggssykdommer som gir prioritet

Folkehelseinstituttet anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19.

Om koronavaksine på flere språk

Koronavaksine på 1-2-3 (pdf’er på flere språk)

Om vaksinen BioNTech & Pfizer og bivirkninger (pdf’er på flere språk)

X