Informasjon om koronavaksinen

Informasjon om koronavaksinen

Her får du svar på de vanligste spørsmålene om koronavaksinen og vaksinering i Røros. Du får blant annet svar på hvem som får vaksinen nå og hvordan du bestiller vaksinetime.

Bïevnesh koronavijrusen bïjre
Daesnie sïejhme vaestiedassh gaavnh koronavaksijnen bïjre jïh vaksijnebïejeme Rørosne. Daelie datne vaestiedassh åadtjoeh gïeh maehtieh vaksijnem åadtjodh jïh guktie maahtah vaksijnetïjjem dongkedh.

SIST OPPDATERT: 21.12. 2023 - 11:47
[easy-social-share]

Hvem bør ta oppfriskningsdose?

Disse bør ta en oppfriskningsdose for høst- og vintersesongen 23/24:

  • personer som er 65 år og eldre
  • personer fra 18 år og eldre med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp
  • ungdom fra 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • barn fra 6 måneder til 11 år med alvorlig grunnsykdom, når barnets lege anbefaler det
  • gravide i 2. eller 3. trimester

Les FHIs anbefalinger for høst- og vinter 23/24 (åpner i ny fane)

Er du over 65 år, eller over 18 med risikosykdom? Da kan du også få en oppfriskningsdose på Røros legesenter.

  • Har du en legetime/annen avtale får du oppfriskningsdosen samtidig.
  • Har du ikke andre avtaler – ring 72 41 94 80

Barn og unge som er i risikogruppene skal ta direkte kontakt med helsestasjonen.

NB! Fra desember kan du ikke lenger ta koronavaksine hos Vitus apotek Røros.

Vaksinen er frivillig, og den er gratis for alle innbyggere i Norge. Du tar vaksinen i den kommunen du bor.

Hvis du er syk den dagen du skal ta vaksine

Hvis du er syk, kan du ikke komme på drop-in. Vent til du er frisk.

Du kan heller ikke møte til vaksinetime på apoteket hvis du er syk. Ring apoteket og avtal ny time.

Dette gjelder også deg som er smittet med korona.

Koronavaksine og bivirkninger hos barn og unge

Barn fra 5 til 16 år får vaksine får tilbud om vaksine gjennom skole, barnehage og helsestasjonen.

Her finner du informasjon om vaksine og bivirkninger hos barn og unge

Samtykkeskjema for barn under 16 år

Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke.

Last ned samtykkeskjema med informasjon her

Om koronavaksine på flere språk

Koronavaksine på 1-2-3 (pdf’er på flere språk)

Om vaksinen BioNTech & Pfizer og bivirkninger (pdf’er på flere språk)

X