Kemner

Kemner

Fra 1. november har Skatteetaten overtatt skatteoppkreveroppgavene.

SIST OPPDATERT: 02.11. 2020 - 08:26
[easy-social-share]

Kontaktinformasjon skatteetaten.no

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Informasjon og tjenester finner du nå på skatteetaten.no

Henvendelser skal du nå rette til skatteetaten.no

X