Registrering av fritidsboliger

Registrering av fritidsboliger

Her registrerer du informasjon for planlegging og gjennomføring av feiing og branntilsyn av dine fritidsboliger

SIST OPPDATERT: 13.11. 2017 - 23:47

Registrering av fritidsboliger

I dette skjemaet registrerer du relevant informasjon for branntilsyn og feiing av dine fritidsboliger i Os, Røros, Holtålen og Tydal kommuner. Dette er avgjørende for at det interkommunale brann- og feiervesenet i de fire kommunene kan planlegge og utføre dette arbeidet på best mulig måte.

Vær vennlig å fyll inn alle felter så nøyaktig som mulig. Husk at du må fylle inn et eget skjema for hver enkelt fritidsbolig du eier.

Hvorfor må dette gjøres nå?

Den 17. desember 2015 ble ny forskrift om brannforebygging vedtatt. Denne trådte i kraft 1. januar 2016. Nytt i denne forskriften er blant annet krav til kommunene om å gjennomføre feiing og tilsyn også i fritidsboliger. Ingen av kommunene har per i dag en oversikt over ildsteder og framkommelighet/tilgjengelighet til kommunens fritidsboliger, noe som er nødvendig for planlegging og gjennomføring av feiing og branntilsyn. Derfor er det nødvendig for kommunene å hente inn denne informasjonen nå.

Registreringsskjema

  • Gate / stedsnavn
  • (eksempelvis 160/16 for Bergmannsgata 16, Røros)
  • Merk: Dersom du har flere gårds og bruksnummer må du registrere disse hver for seg!
  • Når tid vil det passe best å ha feiing / tilsyn. Kryss av for alle relevante valg.
  •  
X