Kommuneplanens samfunnsdel

Kommunenplanens samfunnsdel

Her finner du informasjon om kommuneplanens samfunnsdel. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.

SIST OPPDATERT: 26.06. 2017 - 13:55

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres.

Kommuneplanens samfunnsdel 2016 -2028

Vedtatte del- og temaplaner
Planer under utarbeidelse

Her finner du en oversikt over hvilke kommunedelplaner og temaplaner som er under utarbeidelse/revisjon.

Klima- og energiplan
Det er vedtatt at Klima- og energiplanen skal revideres. Saken er lagt til Komite for helse og omsorg, med Hanne Bryde som saksbehandler.

Næringsplan

Næringsplanen for Røros kommune skal revideres, og organiseringen av kommunens næringsarbeid skal evalueres. Saken er lagt til Komite for kultur og samfunnsutvikling, og Røros kommune har engasjert Sigrid M. Jansen fra Rørosregionen Næringshage til å være prosessleder.

Folkehelseplan

Folkehelseplanen for Røros er under utarbeidelse. Saken er lagt til Komite for helse og omsorg med Bjørg Todalhaug som saksbehandler.

Illustrasjonsfoto Politikk
X