Servicetorget

Servicetorget

Servicetorget svarer deg på generelle spørsmål om kommunens tjenester. Vi kan også veilede når det gjelder utfylling av ulike skjema. Der vi ikke kan hjelpe deg , tar vi kontakt videre i forvaltningen slik at du når fram med dine spørsmål.

SIST OPPDATERT: 08.02. 2017 - 11:14

Servicetorget

Vi på servicetorget kan besvare generelle spørsmål om kommunens tjenester. Dersom vi ikke kan svare deg umiddelbart, hjelper vi deg videre til de riktige kontakter i kommunen. Vi kan også hjelpe deg med utfylling av søknader når det gjelder kommunale tjenester. På servicetorget har vi PC og printer som kan benyttes av publikum.

Tjenester:

 • Ekspedisjon
 • Sentralbord
 • Postmottak – mottak av elektroniske skjema
 • Politisk sekretariat
 • Informasjon om eiendomsgebyrer
 • Informasjon om bygge- og   delingssaker
 • Karttjenester
 • Arkiv
Salg av varer og tjenester
 • Rett kopi (attester og vitnemål)
 • Vanlig kopiering opp til A3
 • Rørosboka                      kr. 300,-
 • Kommunevåpen-pin     kr.   40,-
 • Utleie av Mølmannsdalsgården – sommerhalvåret
 • En refleksjon etter 30 år som verdensarv – kr. 100,-
Skjenkebevillinger

Kunnskapsprøve i alkoholloven
Ambulerende skjenkebevillinger
Skjenke- og serveringsbevillinger/salgsbevillinger

Restavfallsekker

Ekstra plastsekker kan kjøpes her i rull på 15 stk. eller enkeltvis.

 • pr. sekk kr. 40,- (inkl. mva.)
 • pr. rull kr. 600,- (inkl. mva.)
  Ekstra sekker for papir og emballasjeplast er gratis for husholdninger.

 

Bedrifter kan også kjøpe ekstra sekker her:

Papirsekker (10-pk)                 kr. 225,- (inkl.mva.)
Emballasjeplastsekk (10-pk)   kr. 250,- (inkl.mva.)
Restavfallssekker pr. sekk      kr.   55,- (inkl.mva.)
Restavfallssekker pr. rull        kr. 825,- (inkl.mva.)

Under finner du betalingssatser for de ulike tjenester som kommunen har.

Gebyrer 2017

Digital post fra kommunen

Røros kommune innførte digital post fra 20. september 2016. Dette fører til bedre service for kunden. Brevet blir nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen, samme dag som det blir sendt fra kommunen. Les mer om digital post her.

Digitalt varslingssystem: Varsling24

Røros kommunen  har tatt i bruk det digitale varslingssystemet Varsling24. Kommunen varsler innbyggere i et geografisk område om hendelser som krever rask informasjon. Les mer om varsling24 her.

Oversiktsbilde Røros Bergstad

KONTAKTINFORMASJON

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-post: postmottak@roros.kommune.no

Tlf: 72 41 94 00

Åpningstider
08:00 – 15:00

Ansatte ved servicetorget:

Avd.leder Guri Punde Moen
E-post: guri.punde.moen@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 27 / 948 38 260

Konsulent Lisbeth Irene Sollie
E-post: lisbeth.irene.sollie@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 19

Konsulent Astrid Øren
E-post: astrid.oren@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 23

Konsulent Linda Løkken
E-post: linda.lokken@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 55

Arkivleder Mona Kristin Stai Tingstad
E-post: mona.tingstad@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 17

Formannskapsekretær Kjell Løkken
E-post: kjell.lokken@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 12

X