Servicetorget

Servicetorget

Servicetorget svarer deg på generelle spørsmål om kommunens tjenester. Vi kan også veilede når det gjelder utfylling av ulike skjema. Der vi ikke kan hjelpe deg , tar vi kontakt videre i forvaltningen slik at du når fram med dine spørsmål.

SIST OPPDATERT: 02.05. 2017 - 10:03

Servicetorget

Vi på servicetorget kan besvare generelle spørsmål om kommunens tjenester. Dersom vi ikke kan svare deg umiddelbart, hjelper vi deg videre til de riktige kontakter i kommunen. Vi kan også hjelpe deg med utfylling av søknader når det gjelder kommunale tjenester. På servicetorget har vi PC og printer som kan benyttes av publikum.

Tjenester:

 • Ekspedisjon
 • Sentralbord
 • Postmottak – mottak av elektroniske skjema
 • Politisk sekretariat
 • Informasjon om eiendomsgebyrer
 • Informasjon om bygge- og   delingssaker
 • Karttjenester
 • Arkiv
Salg av varer og tjenester
 • Rett kopi (attester og vitnemål)
 • Vanlig kopiering opp til A3
 • Rørosboka                      kr. 300,-
 • Kommunevåpen-pin     kr.   40,-
 • Utleie av Mølmannsdalsgården – sommerhalvåret
 • En refleksjon etter 30 år som verdensarv – kr. 349,-
Skjenkebevillinger

Kunnskapsprøve i alkoholloven
Ambulerende skjenkebevillinger
Skjenke- og serveringsbevillinger/salgsbevillinger

Restavfallsekker

Ekstra plastsekker kan kjøpes her i rull på 15 stk. eller enkeltvis.

 • pr. sekk kr. 30,- (inkl. mva.)
 • pr. rull kr. 450,- (inkl. mva.)
  Ekstra sekker for papir og emballasjeplast er gratis for husholdninger.

 

Bedrifter kan også kjøpe ekstra sekker her:

Papirsekker (10-pk)                 kr. 225,- (inkl.mva.)
Emballasjeplastsekk (10-pk)   kr. 250,- (inkl.mva.)
Restavfallssekker pr. sekk      kr.   55,- (inkl.mva.)
Restavfallssekker pr. rull        kr. 825,- (inkl.mva.)

Digital post fra kommunen

Røros kommune innførte digital post fra 20. september 2016. Dette fører til bedre service for kunden. Brevet blir nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen, samme dag som det blir sendt fra kommunen. Les mer om digital post her.

Digitalt varslingssystem: Varsling24

Røros kommunen  har tatt i bruk det digitale varslingssystemet Varsling24. Kommunen varsler innbyggere i et geografisk område om hendelser som krever rask informasjon. Les mer om varsling24 her.

Oversiktsbilde Røros Bergstad

KONTAKTINFORMASJON

Postadresse
Røros kommune
Servicetorget
Bergmannsgata 23

7374 Røros

Besøksadresse
Bergmannsgata 23, 1. etg.

E-post: postmottak@roros.kommune.no

Tlf: 72 41 94 00

Åpningstider
08:00 – 15:00

Ansatte ved servicetorget:

Avd.leder Guri Punde Moen
E-post: guri.punde.moen@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 27 / 948 38 260

Konsulent Lisbeth Irene Sollie
E-post: lisbeth.irene.sollie@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 19

Konsulent Astrid Øren
E-post: astrid.oren@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 23

Konsulent Linda Løkken
E-post: linda.lokken@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 55

Arkivleder Mona Kristin Stai Tingstad
E-post: mona.tingstad@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 17

Formannskapsekretær Kjell Løkken
E-post: kjell.lokken@roros.kommune.no
Tlf: 72 41 94 12

X