Blog

Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Å gjøre det usynlige synlig – en reise i samisk historie, landskap, verdier og forståelse

Bilde av Mattis Danielsen ute i fjellet
Røros bibliotek ønsker velkommen til foredrag med Mattis Danielsen, mandag 6. februar kl. 18.00.
Hans foredrag heter “Å gjøre det usynlige synlig – En reise i samisk historie, landskap,
verdier og forståelse”
I dette foredraget vil Danielsen forsøke å synliggjøre en del av samisk forståelse;
med utgangspunkt i landskapet, kulturminnenes historie og kulturell kompetanse.
Mattis Danielsen er 46 år og født og oppvokst på Røros og i Saanti Sijte.
(Essand reinbeitedistrikt) Han bor på Røros med sin familie.
Han har studert arkeologi og jobbet innenfor fagfeltet siden 2006.
Han har jobbet i en rekke kulturminneregistreringsprosjekt med fokus på samisk historie,
hovedsakelig i Midt- Norge.
Mattis Danielsen er opptatt av formidling av den underkommuniserte samiske historien,
men også hva dens verdier og naturforståelse; kan tilføre oss alle i dagens samfunn.
Arrangementet er gratis.
Foto: Eli Wintervold
X