Erfaringskonferansen

Erfaringskonferansen Rørosprosjektet!

Akuttmedisinsk samarbeid – ny innpakning – styrket innhold!

Røros kommune og Klinikk for- akutt og mottaksmedisin inviterer til en erfaringskonferanse på Røros, et område med verdensarvstatus og i seg selv verdt et besøk. Det vil bli mulig å følge konferansen digitalt, men fysisk deltakelse anbefales. Vi vil presentere et samarbeidsprosjekt som vil ha overføringsverdi til mange helsetjenester. Tjenesteinnovasjonsprosjektet har pågått i 3 år og er i sin avslutningsfase. På konferansen vil vi presentere hele reisen, fra ide til prosjektslutt og evaluering.

Tjenesteinnovasjonsprosjektet mellom primær og spesialisthelsetjenesten tar utgangspunkt i samarbeidet mellom ambulansepersonellet på Røros og helse- og omsorgstjenestene i Røros-regionen. «Mobile integrated health care» og «Community paramedicine» er to sentrale begrepet som man benytter internasjonalt, og har vært inspirasjonen til etableringen av samarbeidsprosjektet vårt.  Helse Midt-Norge, Helsedirektoratet (avdeling for akuttmedisin og beredskap) og seksjon for helsefag i Helse- og omsorgsdepartementet har vært samarbeidspartnere. Prosjektet er omtalt i Nasjonal Helse – og omsorgsplan, og prosjektet har blitt presentert for flere HF og kommuner det siste året. Vi ønsker alle å finne gode løsninger for hvordan man kan skape gode og bærekraftige tjenester for befolkningen!

Hvem er konferansen for?

Vi tror at du vil få presentert og diskutert tema som berører og vil engasjere de fleste av ansatte og ledere i helsetjenesten i begge forvaltningsnivåene, samt politiker lokalt og sentralt.  Konkrete erfaringer vi har gjort oss i prosjektet vil understøtte utfordringene og forhåpentligvis gi inspirasjon til å begi seg ut i egne tjenesteutviklingsprosjekter. Hva fungerte og hvorfor? Hva er resultatene?

SIST OPPDATERT: 10.06. 2022 - 12:11
[easy-social-share]

Program

Erfaringskonferansen

26. – 27. april 2022, Røros kultur-

og konferansesenter, Storstuggu

Konferansens festmiddag tirsdag 26. april

20.00: Oppmøte i lobbyen/resepsjonen på Røros hotell til aperitiff, med påfølgende middag og lokal underholdning fra Røros.

 

Konferansens fagdag onsdag 27. april

Akuttmedisinsk samarbeid – ny innpakning – styrket innhold!

09.00: Velkommen

Del 1. Summary

Prosjektleder Jostein Dale, St. Olavs hospital, presenterer  et sammendrag av prosjektet.

Del 2. Innledning og bakgrunn

Akuttmedisinske tjenester i samarbeid mellom forvaltningsnivåene – Hva er forventningene? Hva er forpliktelsene? 

Helseminister Ingvild Kjerkol gir sine betraktninger.

Akuttmedisinske tjenester i samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Hva skjer?

Avdelingsdirektør Steinar Olsen gir en oversikt over aktiviteter og prosjekter som er etablert for å øke kvaliteten på de akuttmedisinske tjenestene.

Hvordan etablerer RHF gode akuttmedisinske tjenester i samarbeid med kommunene?

Fagdirektør Kristian Onarheim presenterer strategi og planer for samarbeidet med primærhelsetjenesten.

10.15-10.30: Pause

Røros kommune som prosjektlokalisasjon og distriktskommune

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås beskriver mulighetene og utfordringene fremover i å levere gode helsetjenester i kommunene.

Fra ide til prosjekt – hva er “mobile integrated healthcare” og “community paramedic”?

Per Christian Juvkam, medisinsk faglig sjef i ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge, forteller hvordan konseptet «Mobile integrated health care» og rollen «Community paramedic» inspirerte til prosjektetablering.

Rasjonalet for etablering av Rørosprosjektet

Morten Dragsnes, avdelingssjef ambulansetjenesten, beskriver utfordringene i å gi befolkningen et godt og fremtidsrettet akuttmedisinsk tilbud. Hva ønsket man å oppnå i prosjektet?

Del 3. Metode

Hva var intervensjonen i prosjektet?

Sindre Mellesmo var klinikksjef og ansvarlig for ambulansetjenesten i etableringsfasen, og vil fortelle om hva og hvordan man etablerte prosjektet.

11.45-12.30: Lunsj

Del 4. Resultater/funn

 • Per Ivar Lundli, paramedic ved ambulansetjenesten på Røros, beskriver en «klassisk dag som kommuneparamedic på Røros».
 • Lars Olav Mehl,  fastlege på Røros, beskriver sine erfaringer i samarbeidet med ambulansepersonell.
 • Sykepleier Elisabeth Tamnes, hjemmebaserte tjenester i Røros kommune beskriver samarbeidet med paramedic.

13.20-13.35: Pause

 • Forskere ved NTNU Samfunnsforskning presenterer resultater og funn fra ekstern kvalitativ evaluering av prosjektet.
 • Prosjektleder Jostein Dale presenterer deskriptiv analyse og resultater.
 • Klinikksjef Kjetil Karlsen gir noen betraktninger rundt resultater og erfaringer fra Rørosprosjektet, og betydningen videre i strategisk planlegging av prehospitale tjenester.

14.25-14.40: Pause

Del 5. Diskusjon og konklusjon

Paneldiskusjon med spørsmål fra deltakere.

 • Hva har man oppnådd?
 • Hva er utfordringene?
 • Hva er overførbart?
 • Trygghet
  • Klinikerperspektivet
  • Pasientperspektivet

Del 6. Oppsummering og «takk for i dag»

15.30: Vel hjem!

Forbehold om endring av program!

Overnatting

Røros Hotell
An-Magrittveien 48
7374 Røros, Norge
E-post: post@roroshotell.no
Telefon: (+47) 72 40 80 00
booking@roroshotell.no

Bookingkode: Erfaringskonferansen

Tilbud overnatting Røros Hotell på bestilling

Andre overnattingsalternativ:
Destinasjon Røros

Kontaktinformasjon

Røros Kommune

Marit Trollerud
Kommunalsjef oppvekst
E-post: marit.trollerud@roros.kommune.no

St. Olavs hospital
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, Jostein Dale, E-post: jostein.dale@stolav.no

Smittevernråd: Røros Kommune følger de til enhver tid gjeldende nasjonale regler og råd. Basale smittevernregler gjelder på konferansen.

X