Erfaringskonferansen

Erfaringskonferansen Rørosprosjektet!

Akuttmedisinsk samarbeid – ny innpakning – styrket innhold!

Røros kommune og Klinikk for- akutt og mottaksmedisin inviterer deg til en erfaringskonferanse på Røros, et område med verdensarvstatus og i seg selv verdt et besøk. Det vil bli mulig å følge konferansen digitalt, men fysisk deltakelse anbefales. Vi vil presentere et samarbeidsprosjekt som vil ha overføringsverdi til mange helsetjenester. Tjenesteinnovasjonsprosjektet har pågått i 3 år og er i sin avslutningsfase. På konferansen vil vi presentere hele reisen, fra ide til prosjektslutt og evaluering.

Tjenesteinnovasjonsprosjektet mellom primær og spesialisthelsetjenesten tar utgangspunkt i samarbeidet mellom ambulansepersonellet på Røros og helse- og omsorgstjenestene i Røros-regionen. «Mobile integrated health care» og «Community paramedicine» er to sentrale begrepet som man benytter internasjonalt, og har vært inspirasjonen til etableringen av samarbeidsprosjektet vårt.  Helse Midt-Norge, Helsedirektoratet (avdeling for akuttmedisin og beredskap) og seksjon for helsefag i Helse- og omsorgsdepartementet har vært samarbeidspartnere. Prosjektet er omtalt i Nasjonal Helse – og omsorgsplan, og prosjektet har blitt presentert for flere HF og kommuner det siste året. Vi ønsker alle å finne gode løsninger for hvordan man kan skape gode og bærekraftige tjenester for befolkningen!

Hvem er konferansen for?

Vi tror at du vil få presentert og diskutert tema som berører og vil engasjere de fleste av ansatte og ledere i helsetjenesten i begge forvaltningsnivåene, samt politiker lokalt og sentralt.  Konkrete erfaringer vi har gjort oss i prosjektet vil understøtte utfordringene og forhåpentligvis gi inspirasjon til å begi seg ut i egne tjenesteutviklingsprosjekter. Hva fungerte og hvorfor? Hva er resultatene?

Nå må vi riste av oss pandemien, komme tilbake til hverdagen, og løse mange av de utfordringer som ligger foran oss. Til høyre på denne siden ser du hvordan du kan melde deg på, og det er vedlagt en video samt en kvalitativ evalueringsrapport fra prosjektet + +.

Sees på covidfritt, men desto mer snødekket Røros!

SIST OPPDATERT: 21.10. 2021 - 14:36

Program

Erfaringskonferansen

6 – 7 januar 2022, Røros Kultur & Konferansesenter; Storstuggu

Påmelding

Konferansepakke 1:

Fysisk deltagelse konferanse fagdag  7 januar m/ lunsj

Konferanse pakke 2:

Digital streaming konferanse 7 januar

Konferanse pakke 3: 

Deltagelse festmiddag 6 januar og  fysisk deltagelse konferanse 7 januar

Trykk her for påmelding: Påmeldingskjema

Konferansens fagdag fredag 7 januar.

Akuttmedisinsk samarbeid – ny innpakning – styrket innhold!

08.30       Velkommen

1. Summary:

Prosjektleder Jostein Dale, St. Olavs hospital, presenterer  prosjektet

2. Innledning og bakgrunn

Akuttmedisinske tjenester i samarbeid mellom forvaltningsnivåene – Hva er forventningene? Hva er forpliktelsene? 

Helseminister/statssekretær

Akuttmedisinske tjenester i samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Hva skjer? Helsedirektoratet/HOD gir en oversikt over aktiviteter og prosjekter som er etablert for å øke kvaliteten på de akuttmedisinske tjenestene mellom forvaltningsnivåene.

Fra ide til prosjekt – hva er MIH/CP?

Per Christian Juvkam, medisinsk faglig sjef/rådgiver i ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge, forteller hvordan konseptet «Mobile integrated health care» og rollen «Community paramedic» inspirerte til prosjektetablering

Røros kommune som prosjektlokalisasjon og distriktskommune

Kommunedirektør beskriver mulighetene og utfordringene fremover i å levere gode helsetjenester

HMN/St. Olavs hospital – hvordan et HF etablerer gode akuttmedisinske tjenester i samarbeid med kommunene

Klinikksjef/fagdirektør/Adm. dir. presenterer strategi og planer for samarbeidet med primærhelsetjenesten

Rasjonalet for etablering av Rørosprosjektet

Morten Dragsnes, avdelingssjef ambulansetjenesten, beskriver utfordringene ved å gi befolkningen et godt og fremtidsrettet akuttmedisinsk tilbud. Hva ønsket man å oppnå i prosjektet?

3. Metode

Hva var intervensjonen i prosjektet?

Sindre Mellesmo var klinikksjef og ansvarlig for ambulansetjenesten i etableringsfasen, og vil fortelle om hva og hvordan man etablerte prosjektet

4. Resultater/funn

 • Paramedic seksjon Røros v/ Per Ivar Lundli, beskriver en «klassisk dag som kommuneparamedic på Røros»
 • Lege på Røros beskriver sine erfaringer i samarbeidet med ambulansepersonell
 • Sykepleier HBO beskriver samarbeidet med paramedic
 • Forskere ved NTNU Samfunnsforskning presenterer resultater og funn fra ekstern kvalitativ evaluering av prosjektet
 • Prosjektleder Jostein Dale presenterer kvantitativ analyse og resultater
 • Klinikksjef Kjetil Karlsen gir noen betraktninger rundt kostnader ved prosjektet i lys av St. Olavs hospital og Røros kommune sin «bedriftsøkonomi» versus «samfunnsøkonomi».

5. Diskusjon/diskusjonspanel.

 • Hva har man oppnådd?
 • Hva er overførbart? Hva er utfordringene? Hva er læringen og kunnskapen?
 • Trygghet
  • Klinikerperspektivet
  • Pasientperspektivet

6. Oppsummering og «takk for i dag»

15.30       Vel hjem!

Forbehold om endring av program!

Påmelding

Konferansepakke 1:

Fysisk deltagelse konferanse fagdag  7 januar m/ lunsj

Konferanse pakke 2:

Digital streaming konferanse 7 januar

Konferanse pakke 3: 

Deltagelse festmiddag 6 januar og  fysisk deltagelse konferanse 7 januar

Trykk her for påmelding: Påmeldingskjema

Video Rørosprosjektet

Overnatting

Røros Hotell
An-Magrittveien 48
7374 Røros, Norge
E-post: post@roroshotell.no
Telefon: (+47) 72 40 80 00
booking@roroshotell.no

Bookingkode: Erfaringskonferansen

Tilbud overnatting Røros Hotell på bestilling innen 19 nov.21:
130 stk. (30 stk. dobbelt rom, 100 stk. enkeltrom)

Andre overnattingsalternativ:
Destinasjon Røros

Kontaktinformasjon

Røros Kommune

Siv Tamlag
Kommunalsjef helse og omsorg
Tlf: 93 48 52 41
E-post: siv.tamlag@roros.kommune.no

St. Olavs hospital
Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, Jostein Dale, E-post: jostein.dale@stolav.no

X