Blog

Nyheter

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Den 10. oktober hvert år markeres verdensdagen for psykisk helse. Tema for årets markering er «Spør mer».

«De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Noen ganger trenger og ønsker vi mer oppmerksomhet. Ved å vise interesse og vennlig nysgjerrighet ovenfor andre vil du bidra til at personen blir sett. Du kan også oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. En måte å vise interesse på, er å spørre mer. I 2020 vil vi derfor oppfordre alle til å spørre mer.» (Utdrag fra: https://verdensdagen.no/tema-2020-spor-mer/)

Hvorfor markere verdensdagen for psykisk helse?

Verdensdagen har fem gode grunner til å markere:

  1. At det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  2. Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  3. Å styrke den psykiske helsen
  4. Et mer inkluderende nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø
  5. Et rausere samfunn

 

Røros kommune stiller seg bak markering og vil flagge på Nilsenhjørnet på lørdag og søndag denne uken.

 

verdensdagen.no finner du gode tips og verktøy om du ønsker å rette fokuset mot psykisk helse, enten som privatperson eller bedrift.

«Prosjekt psykisk helse» i Røros kommune

I fjor gjennomførte vi «prosjekt psykisk helse» i organisasjonen vår. Hovedformålet med prosjektet var å skape mer åpenhet og trygghet gjennom kunnskapsheving og økt fokus på temaet blant våre ansatte.

Vi ønsker en kultur og et arbeidsmiljø som gir trygge rammer og rom for åpenhet på arbeidsplassen, og dette er et tema vi vil fortsette å jobbe videre med.

Du kan lese mer om prosjekt psykisk helse her: https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/prosjekt-psykisk-helse/

Trenger du noen å snakke med?

Om du har behov for å snakke med noen finnes det flere tilbud du kan benytte deg av:

Psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune. Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Ta kontakt på tlf. 72 41 98 60 på hverdager 09.00-15.00.

Les mer om tjenesten her: https://roros.kommune.no/aktuelt/nyheter/prosjekt-psykisk-helse/

Helsestasjon for barn og unge i Røros kommune. Tilbudet er gratis. Vi gir råd, veiledning, undersøkelser og behandling som er tilpasset ungdommens behov, og gis på deres premisser. Ta kontakt med helsesøster på tlf. 72 41 94 95. Åpent hver mandag kl. 14.00-16.00 for drop in.

Les mer her: https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/helsestasjon/

Mental Helse sin hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)

Les mer om Mental Helse her: https://mentalhelse.no/

Ved behov for akutt hjelp ring: 113

X