Blog

Aktuelt, Nyheter

Saemiej åålmegebiejjiem heevehtibie Plaassjesne // Feiring av Samenes nasjonaldag på Røros

Sameflagg

Aajege, Rørosmuseet, Åarjelsaemien healsoeviermie jïh Rørosen tjïelte böörieh Saemien åålmegebiejjiem heevehtidh hïeljen goevten 5. jïh 6.b. Plaassjesne. // Aajege, Rørosmuseet, Sørsamisk helsenettverk og Røros kommune inviterer til markering av Samenes nasjonaldag helga 5. og 6. februar på Røros.

Saemiej åålmegebiejjiem heevehtibie Plaassjesne // Feiring av Samenes nasjonaldag på Røros 05 – 06.02. 2022.

Markeringa er innholdsrik og starter på Rørosmuseet lørdag 5 februar kl. 17:00 med åpning av utstillingen «Aerpie» og «performance» med Marika Renhuvud og Madeleine Renhuvud. Søndag er det åpne utstillinger på Rørosmuseet fra kl. 10:00. Det er også sørsamisk – norsk gudstjeneste i Bergstadens ziir, samling ved Doktortjønna med enkel servering og fra kl. 16:00 blir det filmer på Røros kino.

Her kan du lese programmet

Buerie båeteme! 

X