Blog

Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Aktivitetskalender for mellomtrinnet

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Røros kommune planlegger en aktivitetskalender for elever på mellomtrinnet. Dette er et gratis aktivitetstilbud som foregår en ettermiddag annenhver uke. Formålet med tilbudet er at alle barn skal få muligheten til en aktiv fritid.


Oppmøte vil i hovedsak være utenfor inngangen til kulturskolen. Hvis det kreves skyss dit aktiviteten foregår (lengre enn tre kilometer), må det varsles til oss slik at vi kan se på mulighet for organisering av skyss.

Informasjon om ulike aktiviteter og påmelding, vil bli annonsert på skolen, kommunens nettside og på kommunens FB-side senest uka før.
Ut ifra de forskjellige aktivitetene, vil det være ulik kapasitet på antall barn det er plass til.

Det presiseres at dette er et tilbud for alle barn på mellomtrinnet, og vi vil påse at alle får delta på minst én aktivitet i løpet av skoleåret.
Påmelding foregår per SMS,og dersom du får plass blir bekreftelsen sendt deg per SMS.

Kontaktinfo:
Mob: 989 02 259
E-post: hilde.eggen@roros.kommune.no

X