Blog

Under årets store NATO-øvelse Trident Juncture skal Storstuggu brukes som et av øvelsens hovedkvarter. Dette innebærer at Storstuggu og Røros kino må flytte all sin aktivitet ut av kulturhuset i seks uker. Slike endringer skaper rom for nye tanker og ideer rundt alternativ kulturdrift! Virksomhet for kultur og fritid (VKF) i Røros kommune har samlet seg rundt en god idé – og konturene av en ukelang kulturfest begynner nå å materialisere seg. Vi inviterer nå lag og foreninger, næringsliv, institusjoner og kulturaktører av alle støpninger til å bli med på Artut kulturfest.

Artut // Når
Artut kulturfest vil finne sted i uke 43; mandag 22. oktober – søndag 28. oktober.

Artut // Betydning
Artut er rørosdialekt for artig, morsomt, gøy. Navnet får en ekstra dimensjon om det deles i to, og første del leses i dens engelske betydning. Bakgrunnen for denne festivalen er jo nettopp at kulturen flyttes ut av kulturhuset. Kanskje har navnet også flere betydninger og gir flere assosiasjoner?

Artut // Hvor
At kulturen flyttes ut av kulturhuset betyr ikke at den opphører – den skjer bare på andre arenaer. Noen arenaer er kjente kulturarenaer, mens andre igjen er mer alternative. I løpet av festivalen vil det være mulig å oppleve kultur både på tradisjonelle scener og hjemme i noens stue! Hvor ulike uttrykk kan presenteres, har egentlig ingen begrensinger.

Artut // Hvem
Virksomhet for kultur og fritid i Røros kommune er hovedarrangør og koordinerende instans. Det er også vi som eier navnet Artut kulturfest. Alle våre avdelinger vil ha egne arrangement i løpet av denne uken – på biblioteket, Ungdommens Hus og frivilligsentralen og Sangerhuset, men også på mer utradisjonelle arenaer.

Artut // Sammen
Vi ønsker at Artut kulturfest skal bli en uke som syder av kultur, og at det skal være artut for alle! Kulturfeltet er bredt – og vi har mange dyktige små og store kulturaktører og arrangører i kommunen. Derfor håper vi at alle som har lyst, blir med på å lage en innholdsrik, interessant og mangfoldig kulturfest sammen med oss. Alle som arrangerer noe som vil være åpent for publikum, har mulighet til å markedsføre dette under navnet Artut kulturfest.

Artut // Innhold
Artut kulturfest kan inneholde alt fra konserter, utstillinger, pop-up galleri, musikk på plattingen, stand-up, poesislam, underholdning på sykehjem, workshops, lesesirkel, låvedans, foredrag, teater eller noe helt annet innen kulturfeltet. Her er det bare fantasien som setter begrensningene.

Artut // Bli med!
Har du, ditt lag/forening, din institusjon, ditt arbeidssted, bandet ditt, butikken din, kafeen din, kollektivet ditt eller gruppa di et arrangement eller aktivitet denne uken som du vil markedsføre under Artut kulturfest? Da trenger vi følgende fra deg/dere:

• Bilde (høyoppløselig, maks 2 stk)
• Tekst som beskriver arrangementet/aktiviteten (ca 150 ord)
• Praktisk info (adresse, tidspunkt start/stopp, hvem det passer for/aldersgrense, kontaktinfo)
• Evt. info om billettsalg

Dette sendes til Ane Linn Haagaas: alh@roros.kommune.no innen 20. september 2018. 

Artut // PR
Endelig program slippes 1. oktober. Virksomhet for kultur og fritid vil utarbeide markedsføringsmateriell for Artut kulturfest, både digitalt og trykksaker. Det vil opprettes en egen nettside hvor alle arrangement legges ut fortløpende. Artut kulturfest kommer også til å være synlig på Instagram, og vi oppfordrer selvsagt til aktiv bruk av emneknaggen #artut

Vi presiserer at VKF ikke tar ansvar for praktisk avvikling rundt eksterne arrangement – vi håndterer kun koordinering av info & markedsføring som nevnt ovenfor. Vi forbeholder oss retten til å foreta redaksjonelle vurderinger og justeringer av det som sendes inn.

Spørsmål? Ta kontakt med Morten Tøndel på telefon 977 61 509 | Morten.tondel@roros.kommune.no

Med vennlig hilsen Virksomhet for kultur og fritid, Røros kommune

X