Representanter i kommunestyret

Representanter i kommunestyret

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmene i kommunestyret i Røros kommune.

SIST OPPDATERT: 07.06. 2022 - 10:27

Kontaktinformasjon til representantene i kommunestyret

Her er det en oversikt over kommunestyrets representanter med partitilhørighet og kontaktinformasjon.

Arbeiderpartiet (AP)
Isak Veierud Busch Ordfører 452 07 674
Hilde Fjorden Formannskapsrepresentant
Jon Anders Kokkvoll Kommunestyrerepresentant 480 11 564
Liv Hanne Tønset Formannskapsrepresentant 908 57 930
Oskar Tørres Lindstad Kommunestyrerepresentant 476 61 444
Henrik Grønn Kommunestyrerepresentant 995 87 483
Arne Drøyvollsmo Kommunestyrerepresentant
Stein Egil Selboe Kommunestyrerepresentant
Rune Tørresvold Kommunestyrerepresentant
Erling Sven Busch Kommunestyrerepresentant 482 48 519
Sadmira Buljubasic Kommunestyrerepresentant 994 96 803
Senterpartiet (SP)
Guri Heggem Formannskapsrepresentant 915 10 708
Kristoffer Tamnes Formannskapsrepresentant
Stein Petter Haugen Kommunestyrerepresentant 911 70 743
Tove Iren Gløtheim Ryttervoll Kommunestyrerepresentant 926 18 952
Sigrid Meli Simensen Kommunestyrerepresentant 992 73 838
Einar Nørbech Kommunestyrerepresentant 476 38 273
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Christian Elgaaen Varaordfører 911 28 988
Hanne Hauge Kommunestyrerepresentant 957 32 922
Hilde Marie Gaebpie Danielsen Kommunestyrerepresentant 414 59 682
Marianne Moseng Breigutu Kommunestyrerepresentant 995 36 471
Høyre (H)
Rob Veldhuis Formannskapsrepresentant 959 01 401
Anette Trønnes Kommunestyrerepresentant 469 62 019
Ole Jørgen Kjellmark Kommunestyrerepresentant 901 05 566
Kjell Magnus Krog Kommunestyrerepresentant 913 67 199
Røroslista (RL)
Reidun Roland Kommunestyrerepresentant 905 19 210
Venstre (V)
Per Arne Gjelsvik Kommunestyrerepresentant
X