NATO-øvelse 2018

Illustrasjonsfoto NATO-øvelsen

Foto: FMS/Forsvaret

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

I oktober-november skal NATO gjennomføre øvelsen Trident Juncture. Dette er den største øvelsen i Norge på mange år, og vi vil derfor oppleve militær aktivitet i våre nærområder. Det er Forsvaret som er primærkilden for informasjon. På denne siden har vi samlet en forenklet oversikt over  tilgjengelig informasjon fra Forsvaret, og nyttige lenker.

Pressemeldinger fra Forsvaret

Forsvaret legger jevnlig ut egne pressemeldinger. Følg lenken for å finne siden med alle pressemeldinger fra Forsvaret.

 

Klikk her å komme til Forsvarets pressemeldinger»

Trafikk

Øvelsen vil påvirke trafikken i Trøndelag, i større eller mindre grad. Forsvaret, politiet og Statens vegvesen samarbeider for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

Forsvaret har laget en aktivitetskalender som tar for seg aktiviteten i Trøndelag, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Følg denne lenken og finn aktivitetskalenderen nederst på Forsvaret sin side»

Politiet

Har du viktig informasjon om personskader eller alvorlige trafikkhendelser?

Ring 112 

Trafikksikkerhet

Har du annen informasjon med betydning for trafikksikkerheten?

Ring 02800

Statens vegvesen

Ønsker du mer detaljer om reiseinformasjon, trafikkinformasjon eller trafikk­meldinger

Du kan også ringe Vegtrafikksentralens publikumstelefon.
Tlf: 175

Trafikksikkerhet - vis hensyn

Hvis du møter militære kjøretøy på veien, er det viktig å huske at disse ikke nødvendigvis har samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Både svingradius, fart og sikt for sjåførene er helt annerledes enn for vanlige kjøretøy.

 

Nordiske kjøreforhold

Mange av deltakerne som deltar i øvelsen, kan ha utfordringer med nordiske kjøreforhold. Forsvaret ber derfor alle bilister og fotgjengere om å vise ekstra aktsomhet og holde god avstand til militære kolonner, for å ivareta sikkerheten best mulig.

Les mer om trafikksikkerhet ved militær øvelse på Forsvarets egne sider»

Film: militær kolonne

Forbikjøring av militære kolonner frarådes på det sterkeste for din og andres sikkerhet (Kilde: Forsvarets mediesenter).

Miljø

Forsvaret bruker store ressurser på skadeforebyggende tiltak, og alle soldater er pålagt å vise hensyn for å unngå skader, utslipp og forsøpling.

Skadetelefon

Har du oppdaget ødeleggelser på eiendom eller natur, som følge av øvelsen? Ta kontakt med Forsvaret på telefon eller e-post.

Tlf: 400 38 526
E-post: MBO@MIL.NO

Ansvar og miljøvern
Forsvaret har utarbeidet en brosjyre med retningslinjer som soldatene må forholde seg til under øvelsen Trident Juncture.

Følg lenken for å lese brosjyren om miljøvern»

Illustrasjonsfoto Forsvaret - Trident Juncture. Foto: Anette Ask / Forsvaret.

Foto: Anette Ask / Forsvaret.

Illustrasjonsfoto Trident Juncture. Foto: Henrik Røyne / Forsvaret.

Foto: Henrik Røyne / Forsvaret.

X