Blog

Aktuelt, Nyheter

Velg digital postkasse

Illustrasjonfoto Velg digital postkasse

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Dette fører til bedre service for deg. Røros kommune innfører Digital Postkasse 11. april. 

Brevet blir nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen samme dag som det blir sendt fra kommunen. Dette er i tråd med regjeringens program om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv.

Digital postkasse fra e-Boks og Digipost gir deg en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post fra det offentlige digitalt. Det er gratis å opprette og bruke digital postkasse, og du kan lagre brevene der så lenge du ønsker.

Motta post digitalt på en sikker måte
Brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon kan ikke sendes på vanlig e-post fordi det ikke er sikkert nok. I e-Boks og Digipost sender det offentlige brevene kryptert, og de lagres på en sikker måte slik at det bare er du som har tilgang til din egen post. Med en digital postkasse hos e-Boks eller Digipost kan du også motta digital post fra private virksomheter samme sted som du mottar post fra det offentlige.
Dette får du med en digital postkasse:

  • Du får post digitalt på en sikker måte. Vanlig e-post er ikke en sikker måte å sende meldinger på. Skal du kunne motta viktige brev fra det offentlige digitalt, må du ha digital postkasse.
  • Du får post fra det offentlige på ett sted. Med digital postkasse får du samlet post fra det offentlige sikkert på ett sted. Du kan lagre posten så lenge du ønsker. Det er gratis å opprette og bruke postkassen.
  • Du sparer miljøet og reduserer offentlige utgifter. Med en digital postkasse bidrar du til at det offentlige kan bruke fellesskapets penger på andre ting enn porto, papir og transport samtidig som du er med å spare miljøet.

Velg mellom to likeverdige postkasser
Du kan velge mellom to postkasser – Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. På samme måte som du kan velge mellom ulike banker og strømleverandører, kan du velge den postkassen som passer best for deg. Den største forskjellen mellom de to postkassene er hvilke private virksomheter du kan motta digital post fra.

Postkassene har også ulikt design og noe ulik funksjonalitet. Dette kan du lese mer om på nettsidene til de to postkassene. Hvis du angrer på hvilken postkasse du valgte, kan du enkelt bytte senere hvis du ønsker det.

Følg lenken for å velge og opprette din digitale postkasse: https://www.norge.no/nb/velg-digital-postkasse

Gradvis overgang til digital kommunikasjon 
I tiden som kommer vil du kunne oppleve å få post på papir fra det offentlige selv om du har opprettet en digital postkasse. Det er fordi det vil ta litt tid før alle offentlige virksomheter har tatt i bruk digital postkasse for alle tjenestene sine. Ved å opprette en postkasse er du klar til å motta digital post den dagen det offentlige har behov for å sende deg noe.

Dersom du ikke oppretter digital postkasse hos e-Boks eller Digipost, vil du motta brev på papir eller gjennom innlogging på offentlige virksomheters egne portaler.

X