Blog

Aktuelt, Bygge og bo, Nyheter, Politikk

Stadfestelse av sluttvedtak for reguleringsplanen for Langegga

Flyfoto av Langegga

Detaljreguleringsplan for Langegga er i brev datert 4.5.2018 stadfestet av fylkesmannen. Dette betyr at kommunens vedtak i plansaker opprettholdes og at klagene i plansaker ikke er ført frem.

Saksdokumentene vil bli tilgjengelig på vår postjournal fra tirsdag 8. mai.

X